Pasaulinė Žemės diena: švęskime, tausokime, grožėkimės…

Kiekvienais metais, minint Pasaulinę Žemės dieną, kovo 20-ąją prie gimnazijos suplevėsuoja Žemės vėliava. Tai diena, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose. Tai diena, kada žmonėms vėl primenama, jog esame Žemės gyventojai ir ją turime saugoti, tausoti, puoselėti ir palikti ateities kartoms kuo švaresnę ir gražesnę.

Šiais metais Pasaulinę Žemės dieną antrą kartą esame priversti minėti kitaip – virtualiai. Nors ir virtualus gimnazijos Žemės vėliavos pakėlimas, bet tegul mums visiems primins, kad mes esame savo Žemės puoselėtojai, kad mes mylime savo Alytų, kad mes visi galime prisidėti prie gražesnės ir švaresnės savo gyvenamosios aplinkos ir visos Žemės kūrimo.

Tad, minėdami Pasaulinę Žemės dieną, švęskime, būkime atsakingi vartotojai, švarinkime savo artimiausią aplinką ir gamta mums padėkos.

Su Pasauline Žemės diena ! ! !

Lina Gailienė, vyresnioji fizikos mokytoja