Varžydamiesi viktorinoje I–II klasių gimnazistai prasmingai paminėjo Kovo 16-ąją – Knygnešio dieną

Tikriausiai vienu iš unikaliausių pasaulyje istorijos reiškinių, kurio atitikmenų nėra kituose kraštuose, galima apibūdinti knygnešystę. Ji yra be galo svarbi Lietuvai kaip savasties – gimtosios rašto kalbos išsaugojimas. Šis idėjinis fenomenas atsirado, kai  prieš du amžius įsigalėjusios carinės Rusijos priespaudos metu numalšinus kovotojų už laisvę sukilimus buvo uždrausta lietuviška spauda. Keturiasdešimt metų (1864–1904 – lietuviškos spaudos draudimo metai) iki šiol žinomi šviesuoliai organizavo slaptą knygnešystės, tai yra, lietuviško žodžio gabenimą iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos, Amerikos ir platinimą Lietuvos žmonėms. Tai jie į šią veiklą įtraukė ir tokių žmonių, kurie, galbūt, ir nebūdami idėjiškai brandūs ir norėdami užsidirbti pinigų, žinomais miškų, vandens keliais iki bažnytkaimio ar miestelio mokytojo, kunigo namų sunkiuose ryšuliuose gabendavo tuo metu uždrausta gimtąja lietuvių kalba parašytas knygas, kurios, slaptai laikomos ir dalijamos, vaidino itin reikšmingą vaidmenį mūsų protėvių švietime. Knygnešių kelionės pareikalavo daug drąsos, stiprybės bei gudrumo, todėl dėl ateities kartų pasiaukojusius žmones visada privalu pagerbti už šį atliktą darbą.

Šią epopėją 2004 metais, praėjus šimtmečiui po spaudos draudimo panaikinimo, UNESCO pripažino pasaulyje analogijų neturinčiu reiškiniu. O norint įprasminti šią unikalią veiklą, Kovo šešioliktoji, vieno iš įžymiausių knygnešių Jurgio Bielinio gimimo diena, paskelbta Knygnešio diena.

Mūsų gimnazijos maironiečiai ir Knyg(i)ų klubo nariai prasmingai paminėjo šią dieną. Maironietės, II f klasės mokinės Emilija Vildaitė, Enrika Jauneikatė, Miglė Skerniškytė ir Knyg(i)ų klubo narės, I a klasės mokinės Ieva Garlaitė, Evelina Gecevičiūtė bei I f klasės mokinės Ugnė Sabaliauskaitė, Erika Peleckaitė praėjusią savaitę suorganizavo viktoriną, kurią pamokų metu vedė I–II klasių mokiniams. Mokinėms pasirengti padėjo maironiečių vadovė Janė Zelenienė ir Knyg(i)ų klubo vadovė Santa Marcinkevičiūtė.

Prasidėjus Knygnešio dienai paminėti skirtoms pamokoms, mokiniai klausėsi mokytojų pasakojamos knygnešystės istorijos bei viktorinos organizatorių ir vedėjų deklamuojamų eilėraščių. Viktorinos metu mokiniai pasitelkė istorijos bei lietuvių kalbos pamokų žinias, internetine programėle varžydamiesi su bendraklasiais  ir atsakydami į įvairius klausimus, susijusius su knygnešyste. Per ribotą laiką gimnazistai turėjo atpažinti spaudos draudimo  laikotarpio šviesuolius, istorijai pagerbti sukurtų skluptūrų autorius, pavadinimus, leistą spaudą bei įvykių datas. Gimnazijos pirmokai ir antrokai suko galvas, norėdami atsakyti į tokius klausimus, kaip „Koks yra žodžio „knygnešys“ vertimas anglų kalba?“ ar „Kas buvo vadinamas Baltuoju Ereliu?“ Geriausiai pasirodę mokiniai bei organizatorės sulaukė klasės draugų aplodismentų bei  mokytojų įvertinimo. Viktorinos padėjo mokiniams pagilinti žinias bei prisiminti, pagerbti protėvių žygdarbius. Vadinasi, prasminga minėti, prisiminti visus, kovojusius ir veikusius už Lietuvą ir saugojusius lietuvišką žodį.

Knyg(i)ų klubo narė Ugnė Gudaitytė