Atsinaujinanti senoji Alytaus gimnazija

Prie senosios Alytaus gimnazijos (dabar – Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija) pradedami aplinkos atnaujinimo darbai

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (toliau – gimnazija) 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėjo įgyvendinti Europos kaimynystės projektą „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-05-23 sprendimu Nr. T-148 pritarė projektui ir numatė projekto dalinį finansavimą. Projekto veiklų įgyvendinimui yra gauta Europos Sąjungos finansinė parama, pasirašyta 2020-08-21 paramos sutartis Nr. 1S-288.

Projekto trukmė – 24 mėn., projekto bendras biudžetas – 784.778,00 Eur, gimnazijai tenkanti projekto biudžeto dalis – 510 068,85 Eur, 10 procentų dydžio dalinio finansavimo dalis – 51.006,89 Eur. Pagal gimnazijos teritorijos sutvarkymo projektinius sprendinius tarp senojo gimnazijos pastato ir Birutės gatvės numatoma visiškai atnaujinti gimnazijos teritoriją.

Numatomoje pertvarkyti teritorijoje bus naujai įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, joje bus numatytos automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia, bus iškirsti seni medžiai ir krūmai, įrengiami mažosios architektūros elementai (pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai…). Atnaujintoje gimnazijos teritorijoje bus įrengta įvairių dangų aikštelės ir takai, sutvarkytas teritorijos apšvietimas ir aptvėrimas, sumontuoti automatiniai vartai. Planuojamas naujų medžių ir želdinių sodinimas, nuotekų surinkimas nuo visos teritorijos ir pastatų stogų, nuvedant nuotekas į centralizuotą miesto lietaus nuotekų sistemą, numatytas pastato rūsio šviesduobių atnaujinimas. Atnaujintose lauko erdvėse būtų įrengtos poilsio zonos, kuriose vyktų įvairūs edukaciniai renginiai. Be to, jomis galėtų naudotis visi miesto bendruomenės nariai.

Gimnazijos teritorijos sutvarkymo statybos darbai bus vykdomi ir prie paminklo mokytojui Kaziui Klimavičiui.

Atnaujinant teritoriją tarp Birutės, Pulko ir Vytauto gatvių, bus iškirsta dalis senų medžių ir krūmų, įrengiamos naujos dangos, gėlynai, suoliukai, dviračių stovai, atsodinami medžiai ir kiti įvairūs želdiniai, įrengiamos edukacinės ir poilsio erdvės. Prie paminklo mokytojui Kaziui Klimavičiui ir gimnazijos atminimo akmens, bus įgyvendinami projektiniai sprendimai, įprasminantys gimnaziją baigusių abiturientų laidas ir gimnazijos jubiliejines datas. Naujai sutvarkyta teritorija turės harmoningai derėti su kompozicine erdve, kurioje pastatytas paminklas pirmajam gimnazijos direktoriui, žymiam pedagogui Kaziui Klimavičiui. Bronzinė figūra, rankoje laikanti paties mokytojo parašytą vadovėlį, „simboliškai išreiškia amžinąją mokytojo žodžio idėjos prasmę“ (cituojama iš kultūros paveldo aprašymo). Vykdant darbus bus suremontuotos paminklo sulūžusios pakopos.

Atnaujinant gimnazijos aplinką bus iškirsti seni, puvinio ir ligų pažeisti, mokyklos sienų ir kitų augalų užspeisti medžiai bei krūmai: 1 liepa, 6 eglės, 15 lazdynų krūmų, 50 ąžuoliukų, trumpinama 50 m tujų gyvatvorė. Dabar augantys krūmeliai bus persodinami į gimnazijos vidinį kiemą. Atnaujintą gimnazijos aplinką turėtų puošti naujai pasodinti paprastieji (Globosum) klevai, gulstieji (horizontalieji) kadagiai, rožės ir kt.

Darbai bus atliekami pagal parengtus atskirus teritorijų sutvarkymo techninius projektus.

Statybos rangos darbus planuojama pradėti vykdyti 2021 m. balandžio mėn. Buvo skelbtas statybos darbų atviras konkursas, nustatytas pirkimo laimėtojas, su kuriuo pasirašyta  Statybos rangos darbų sutartis. Statybos darbų vertė: teritorijos sutvarkymo prie senojo gimnazijos pastato – 273.00,00 Eur, teritorijos prie paminklo mokytojui Kaziui Klimavičiui – 102.00,00 Eur.

Gimnazijos aplinkos atnaujinimo darbus planuojama baigti 2021 metų rugsėjo mėnesį.

Už puslapio turinį atsako tik Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.