III klasių fotografijos ir medijų meno grupės ir Knyg(i)ų klubo kūrybinis projektas „Pavasaris budina žemę“

Lašeliai bėga
kalba dievų lūpomis
sustingsta laikas

Akvilės haiku – tarsi  III klasių  fotografijos ir medijų meno grupės (mokytoja Dalia Adukevičienė) ir Knyg(i)ų klubo (mokytoja Santa Marcinkevičiūtė) kūrybinio projekto „Pavasaris budina žemę“ programos ašis.

Viso projekto metu mokiniai atliko kūrybines užduotis: fiksavo pavasarėjančios aplinkos vaizdus, o jų įkvėpti kūrė filosofinius haiku ir miniatiūras apie žmogaus ir gamtos būvį. Ir nuotraukose, ir poetiniuose tekstuose kūrėjai sustabdė laiką, kuriame ištirpo didingi ir smulkučiai gamtos virsmo momentai, skatinantys pamąstyti apie harmoningą būtį.

Gėlės saulėje
Vanduo įbėga į jas
Pasaulio grožis

Ramybėje aš
skalauja sniegas meilę,
nes jau šiltėja.

Pirmi lašeliai
rodos skausmo nebūta,
alsuoja gėlės.

Mato laukai,
girdi ošiančios upės –
strykt į vandenį.

Vazoje namai,
surinkti iš ašarų
JOS pabaigoje.

Akvilė Rakauskaitė, III e klasė

Rūke paskendę,
Stebim vandens krištolą
Dar vieną kartą.

Žiedai dangiški,
Pilkumoj šioj išdygę –
Meno kūrinys

Žaluma jau čia,
Lapai saulę geria,
Pasisotinę.

Ugnė Gudaitytė, III e klasė

Kasa supinta.
Laikinai palikta čia,
Kur mano namai.

Pavasaris čia.
Mėlyna mėlyna ji.
Žydėti gražu.

Po paukščio sparnu
Aš skrendu su tavimi,
Kur niekas neras.

Lašas po lašo
Tirpstu, kur jis paliko
Saulę su aušra.

Evelina Gecevičiūtė, I a klasė

Šiltas vėjelis
šildo širdelę: svajoju
graži vasarą bus

Spalvingos gėlės
pradeda kvepėti,
laimingai šypsodamos

Nauja meilė
pradeda žydėti
kaip pumpurai

Žaliuoja
pievos ir miškai,
žaliuoja mūsų mintys

Erika Peleckaitė, I f klasė

žydinti vyšnia
ilgos nakties sūkurys
šilumos įkvėpk

išnyko šalna
skverbiasi saulę lydėt
žmonių minia

Deimilė Kuzmauskaitė, IV e klasė

Rūko migla
Užlieja akis
Naktis paslaptinga, jauki

Žibučių mėlynė…
Žvirblių daina
Girdisi iš toli

Uogos raudonos…
Įsimylėjėlių lūpos
Karštai susiliečia

Samanos, kerpės
Kaip paltas
Apgaubia medžius

Tirpstantis ledas…
Pavasaris
Atneša nauja viltį

Eneida Pigagaitė, III f klasė

Nulijo lietus.
Nuo mažutės žibutės
Pasaulis krito.

Drugelis tolsta.
Ir pienės pūkais vėjas
Pusto svajones.

Plėmai ant kūno.
Siuvu prakirstą odą.
Jau pavasaris.

Mūsų draugė Viktorija iš Šiaulių