Super ekstra moto grafo ultra siautulinga paskaita

Birželio 1 d. mūsų gimnazijos I–III klasių mokiniai išklausė KTU organizuotą nuotolinę paskaitą „Super ekstra moto grafo ultra siautulingai – modernios optikos reiškiniai“, kurią vedė universiteto profesorius Tomas Tamulevičius. Paskaitoje mokiniai susipažino su šviesos tiesinėmis ir netiesinėmis savybėmis, jų panaudojimu mokslo, technikos ir kasdieniniame pasaulyje, stebėjo paprastus eksperimentus. Jie dar kartą įsitikino, jog Lietuvą galima visai pagrįstai vadinti lazerių šalimi. Gimnazijos jaunimas turėjo galimybę išgirsti apie tolimesnio mokslo galimybes KTU bei darbo, kuris reikalauja gero išsilavinimo, perspektyvas (patrauklų atlygį, kūrybiškumą ir saviraišką skatinančią atmosferą ir pan.). ,,Šiandien per paskaitą sužinojau, kad dar tiek daug šitam pasauly aš nežinau”, – po paskaitos mokinių mintis apibendrino I a klasės mokinė Evelina Gecevičiūtė. Paskaitoje dalyvavę mokiniai  suprato, kad dabar įgytos žinios atveria ateities perspektyvas, ir už tai dėkingi  paskaitą skaičiusiam profesoriui Tomui Tamulevičiui. (Paskaitoje dalyvavo 92 mokiniai).

Lina Gailienė, fizikos vyresnioji mokytoja

Asta Grimalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, KTU – atvira klasė koordinatorė