Integruotas lietuvių kalbos ir dailės projektas „Folkloro įtaka postmodernios sąmonės raiškai“

I a ir I f klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūte ir dailės mokytoju Vidmantu Jankausku vykdė integruotą lietuvių kalbos ir dailės projektą  „Folkloro įtaka postmodernios sąmonės raiškai“. Literatūros pamokų metu perskaitę ir išanalizavę lietuvių liaudies sakmes, pasakas, susipažinę su lietuvių liaudies dainų specifika, mokiniai suvokė: folkloras ne konkuruoja su šiuolaikinio žmogaus savimone, o ją  pripildo žinojimo, kad tam tikri mąstymo, elgesio motyvai, tradicijos samprata, moralinės nuostatos atklysta iš praeities. Dailės pamokų metu aptarę postmodernizmo kultūrai būdingą raišką, atliko vizualines kompozicijas ir jas pristatė.

Mokinių darbuose ryškūs žmonių tarpusavio santykių motyvai: čia pasakų jaunikaitis su žirgeliu arba automobiliu siekia ant stiklo kalno laukiančios karalaitės, čia dainų bernelis pasibalnojęs „plieninį žirgą“ puikuojasi savo šaunumu, o kampe rauda jo nepastebėta našlaitėlė. Veidus pridengusios kaukėmis, sunkią moters dalią aprauda motina ir dukrelė – jos žino, kad dažnai naujoje šeimoje svarbiausia ne žmonių bendrystė, o kraičio skrynios turinys. Tačiau pasakose įprasmintas ir darnus dviejų jaunųjų ryšys: žmonėms atgrasaus žalčio pavidalo jaunikis savo Eglę apgaubia begaliniu dėmesiu ir meile, o įveikę kliūtis jaunuoliai susituokia ir „Ilgai ir laimingai gyvena.“

Paaiškėja, kad ir senojo, ir šiuolaikinio pasaulio visuomenės pasaulėžiūrą atspindi Pasaulio medžio vaizdinys – tai jo šaknimis geria žemę, iš jo gyslų semiasi energijos, jo šakomis stiebiasi aukštyn žmogus.

Lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūtė