Gimnazijos mokytojų dalyvavimas projekte KIVA – tarptautinė patirtis kovoje su patyčiomis

Sakoma, mokytojai nenustoja mokytis visą gyvenimą. Rugpjūčio mėnesį baigėsi paskutinis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vykdyto „Erasmus“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto KIVA vizitas. KIVA – tai patyčių prevencijos ir intervencijos programa, skirta mokykloms. Projekto tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms, pasidalinti kitų šalių patirtimi ir sukurtais įrankiais kovai su patyčiomis.

Į pirmąjį vizitą Turkijoje balandžio 11–17 d. vyko etikos mokytoja Meilė Platūkienė bei projekto koordinatorė Jovita Žilinskienė. Jos gilino pedagogikos žinias Tarptautinio instituto (International Training and Learning Institute) surengtuose mokymuose „Dramos edukacija kaip įrankis užkirsti patyčias tarp bendraamžių“ (Drama Education as a Tool for Preventing Peer Bullying).

Antrasis Erasmus+ projekto KIVA vizitas įvyko liepos 6–10 dienomis Kroatijoje, Splite. Šio vizito metu KIVA projekto kursuose „School Strategies for Success with Anti-peer Bullying“ dalyvavo gimnazijos psichologė Aistė Glinskienė ir projekto koordinatorė Jovita Žilinskienė. Šių kursų metu gimnazijos pedagogės gilino žinias apie sėkmingas patyčių įveikimo strategijas ir dalinosi gerąja patirtimi su kolegomis iš Turkijos, Slovėnijos ir Kroatijos.

Rugpjūčio 15–21 dienomis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojos Agnė Ingelevičienė, Ramunė Petrosian ir Jovita Žilinskienė dalyvavo Erasmus+ projekto KIVA kursuose „Media Training in Combating Bullying and KIVA“ Paryžiuje. Kursuose susitiko bei sėmėsi patirties dalyviai iš Rumunijos, Kroatijos, Turkijos, Graikijos, Slovėnijos ir Lietuvos.

Vizito metu dalyviai susipažino su strategijomis ir metodais, padedančiais atpažinti patyčias, ir būdais, kaip su jomis kovoti. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas KIVA projektui – patyčių prevencijos ir intervencijos programai, skirtai mokykloms. Kursų metu buvo nagrinėjama, kaip yra svarbu su mokiniais kalbėti apie išankstinį nusistatymą, emocinį intelektą bei ugdyti mokinių savivertę. Taip pat, didelis dėmesys buvo skiriamas tėvų įtraukimo ir švietimo galimybėms bei kibernetinių patyčių prevencijai.

Pasibaigus mokymams, projekto veiklos nesibaigia. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojai tęs projekto veiklą, dalindamiesi įgytomis žiniomis bei patirtimi, organizuodami seminarus gimnazijos mokytojams, tėvams ir veiklas mokiniams, o užmegztos pažintys leis dar kokybiškiau ir efektyviau bendradarbiauti bei taikyti užsienio šalių patirtį kovoje su patyčiomis.

Agnė Ingelevičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė,
Ramunė Petrosian, anglų kalbos mokytoja metodininkė.