Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Knyga – būdas pažinti save“ – tai galimybė dalintis skaitytojų patirtimis

Spalio 21 dieną Ugnė Gudaitytė, IV e klasės mokinė ir Knyg(i)ų klubo narė, dalyvavo tarptautinėje lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijoje „Knyga – būdas pažinti save“, kurią organizavo Vilniaus „Laisvės“ gimnazija.

Konferencijos svečiai ir gausus mokinių būrys skaitė pranešimus, atskleidžiančius kalbos, kultūros ir skaitymo svarbą asmenybei. Ugnė Gudaitytė pasirinko šiandienos visuomenei labai aktualią temą „Ką galima suvokti apie save skaitant istorijas apie rasinės diskriminacijos paveiktą asmens tapatybės pragaištį?“ (konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūtė). Aptardama pasirinktų kūrinių stilių, analizuodama juose keliamas rasizmo problemas, Ugnė darė išvadas, kad nepagarba, atskirtis, smurtas – tai visuomenės stigmos, artimos kiekvienam, o skaitytų kūrinių veikėjams stiprybės teikė amžinosios vertybės: viltis, solidarumas, meilė šeimai, kalbai.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja