Ugdome moksleivių savybes, tenkinančias darbo rinkos poreikius

Sėkmingai tęsiamos Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos programos projekto LT-PL-4R-304 „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“ veiklos. 2021 m. spalio 28-29 dienomis minėto projekto partneriai iš Alytaus ir Punsko, susitiko Alytuje, kūrybinio mąstymo ir saviugdos veikloms vykdyti. Beveik prieš mėnesį kūrybiškos ir kūrybingos asmenybės savybes ugdę projekto dalyviai buvo susitikę ir mokėsi Punske.
Abiejose dirbtuvėse mokymus ir kūrybingas veiklas Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir Punsko kovo 11–osios licėjaus moksleiviams vedė profesionalus lektorius Tomasz Dziurbejko.  

Svarbi Alytuje vykusių mokymų dalis buvo kūrybinio mąstymo priemonių, metodų ir kūrybiško problemų sprendimo strategijų pristatymas bei aptarimas.  

Po teorinių mokymų su lektoriumi, kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo veiklos nesibaigė. Išvykos į Druskininkus metu teko pritaikyti „smegenų audros“ metodą. Edukacija vyko pabėgimo kambariuose, kuriuose projekto dalyviai, dirbdami grupėmis, turėjo pasitelkti kūrybiškumo ir loginio mąstymo savybes, sprendžiant įvairius galvosūkius.  

Alytaus kraštotyros muziejuje, edukacijoje  „Į darbą neskubėdamas, į karčemą pasišokėdamas“, pritaikydami „užuomazgos strategiją“ mokiniai susipažino ir analizavo, laikotarpio prieš pirmąjį pasaulinį karą, požiūrį  į darbą ir pramogas.

Alytaus archeologijos muziejuje, dalyviai galėjo atskleisti savo kūrybiškumą patys gamindami papuošalus, remdamiesi istorinę vertę turimais pavyzdžiais.

Projekto dalyviai turėjo puikią progą pritaikyti SWOT analizę (angl. strengths – stiprybės, weaknesses – silpnybės, opportunities – galimybės, threats – grėsmės), keliaudami po Alytų pėsčiomis ir lankydamiesi Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje.

Veiklų pabaigoje vyko kurso baigimo sertifikatų įteikimas, po kurio dalyviai atsisveikino iki kito karto.

Nuo pirmų po karantino vykusių kontaktinių mokymų pradžios, kai moksleiviai susipažino Punske, užsimezgė draugiškas ryšys, kuris labai gražiai atsispindėjo ir Alytuje. Jaunimas ir toliau bendrauja, palaiko ryšius ir nekantrauja vėl susitikti.

Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“ tikslas – stiprinti jaunimo verslumą ir įsidarbinimo galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose. Alytuje vykę jaunimui skirti mokymai, susiję su verslumu, komandiniu darbu, kūrybiškumu, kurie prisidės prie sėkmingo jaunimo įsitvirtinimo darbo rinkoje.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykstantis projektas, kuriame kartu su Punsko kovo 11-osios licėjaus ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniais dalyvauja ir Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos moksleiviai, prisideda prie  novatoriškos ir geresnės Lietuvos, Lenkijos ir Europos Sąjungos ateities kūrėjų ugdymo.

Bendras projekto biudžetas – 380077,47 Eur, Europos regioninės plėtros fondo indėlis – 323065,84 Eur.

Šiame straipsnyje pateikta informacija nėra oficiali ES pozicija.

Projekto dalyvė, AEVA mokinė Karina Muliuolytė