Informacija apie laisvą fizinio ugdymo mokytojo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Birutės g. 2,  62151 Alytus, tel. (8 315) 52 074, faks. (8 315) 51 931,

el. p. mokykla@vanagogimnazija.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291055670 

SKELBIA ATRANKĄ  FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

2. Darbo krūvis – 0,75 – 1 etatas.  Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 6,91 iki 9,71.

3. Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo (-si) programas;
 • gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 • būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (MS office 365 platforma, TEAMS ir kt.);
 • gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

4. Privalumai:

 • darbo patirtis I–IV gimnazijos klasėse;
 • ne žemesnė kaip vyresniojo mokytojo  kvalifikacinė kategorija;
 • patirtis ruošiant mokinius varžyboms ir konkursams, mokinių pasiekimai juose;
 • choreografijos ir aerobikos dėstymo patirtis.

5. Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

6. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti registruotu laišku adresu – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Birutės g. 2, LT-62151 Alytus. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu – Birutės g. 2, LT-62151 Alytus.

Informaciją apie dokumentų priėmimą teikia Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos raštinės vedėja Aldona Jakimavičienė, tel. (8 315) 51 931.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. 

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas, mob. 8 698 14016.