Tarptautinio Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projekto „Silent Scream” susitikimas Turkijoje – empatijos mokykla

Lapkričio 29 – gruodžio 5 dienomis įvyko antrasis Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projekto ,,Silent Scream“ dalyvių susitikimas. Šį sykį mokytojai ir mokiniai iš Lenkijos, Graikijos, Lietuvos, Portugalijos ir Rumunijos susitiko Turkijoje, Eskisehir mieste. I a klasės mokinė Gerda Brazaitė, III a klasės mokinė Inga Bartulevičiūtė, III d klasės mokinė Melisa Genevičiūtė, IV a klasės mokinė Karina Muliuolytė ir mokytojos Agnė Ingelevičienė bei Eglė Barysienė atstovavo mūsų gimnazijai antrajame mobilumo vizite „Be in my Shoes for a Day“.

Visus skirtingų komandų organizuojamus užsiėmimus vienijo vienas žodis – empatija. Geriausiai šių užsiėmimų prasmę ir dvasią išreiškė Melisa Genevičiūtė: „Vizito metu daug laiko skyrėme empatijos pojūčiui bei skirtingoms patyčių formoms. Gauta informacija paskatino mane stebėti, kaip žmonės bendrauja, elgiasi, kalba su nepažįstamais žmonėmis. Mąsčiau, ar nesusikalbėdami žmonės sugeba racionaliai ir empatiškai pasielgti. Juk vizito tema taip artimai susijusi su mūsų kasdieniniu gyvenimu: kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis, kaip su mumis elgiasi, kaip derėtų elgtis ir kaip ne. Tai buvo labai svarbūs klausimai, apie kuriuos daug mąsčiau.“ Melisai pritarė ir kitos merginos, kurios sakė, kad buvimas kartu, palaikymas, bendravimas su kitų ir kitokių kultūrų atstovais jau tapo savotiška empatijos išbandymo forma, pamoka, kurios suformuluotus uždavinius ne visada lengva išspręsti.

Visas vizito veiklas buvo galima suskirstyti į dvi dalis. Pirma, tai prasmingi užsiėmimai mokykloje. Sužinojome, kad tai mokykla, kurioje nuolatos vyksta įvairūs projektai ir mokiniams dažnai tenka reprezentuoti savo kultūrą. Tokį šiltą šventinį pasirodymą ir pamatėme tik atvykę. Mergaitės (tik jos mokosi šioje mokykloje) grodamos gitaromis dainavo savo tautos dainas, o po to į bendrą šokio ratelį pakvietė ir visus svečius. Mūsų gimnazijos mokinės teigė, kad jau pirmąją dieną, po susipažinimo žaidimų ir savų mokyklų, miestų ir šalių pristatymų pradėjo megztis mokinių ryšys, buvo labai smagu susipažinti su kitų šalių kultūromis. Į Turkiją atvykome paruošę ir savo namų darbus. Įdomias veiklas apie emocijas ir empatiją ,,Active Listening and Showing Empaty“ pradėjome Karinos Muliuolytės paruošto tiriamojo darbo pristatymu. Susidomėjimo sulaukė Karinos pristatyta statistika apie mokinių ir mokytojų patiriamą spaudimą. O savo gebėjimu atpažinti kito žmogaus emocijas mūsų naujieji pažįstami turėjo galimybę įsitikinti įvardindami, kokios nuotaikos atsispindi nuotraukose ar vaidindami mūsų pasiūlytą situaciją apie empatijos stoką, būdingą tiek vaikams, tiek suaugusiems. Karina, Gerda, Melisa ir Inga labai įtaigiai sugebėjo įtikinti naujuosius draugus dalyvauti pasiūlytose veiklose, visus sužavėjo savo šiltu bendravimu, puikia anglų kalba. Trečiadienį po smagių komandinių žaidimų klausėmės psichologės paskaitos apie patyčias, jų rūšis. Vėliau į veiklą buvo įtraukti visi: ir mokiniai, ir mokytojai darė plakatus, atspindinčius patyčių rūšis, stengėsi suprasti, kaip jaučiasi patyčias patiriantis žmogus.

Iš visų pristatymų, užduočių, kurias organizavo mokiniai, išsiskyrė mūsų anglų kalbos mokytojos Agnės Ingelevičienės pranešimas „What is eTwinning?“ Mokytoja pristatė šią programą, kuri suteikia galimybę visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. Išsakytos mintys sulaukė susidomėjimo, mokytoja išgirdo klausimų apie jos patirtį vykdant šią programą, buvo aptarta, kuo ši programa gali būti naudinga ne tik anglų kalbos, bet ir visų dalykų mokytojams.

Kita šio susitikimo dalis – kultūrinė veikla – taip pat buvo labai prasminga ir įvairi. Po veiklų mokykloje keliavome į Bursą, nuostabaus grožio miestą, apsuptą kalnų. Kitą dieną vaikščiojome po Eskisehiro senamiestį. Ekskursijų programą vainikavo  kelionė į saulėtąjį Stambulą, patirtis, kurią įgavome, neįkainojama: pamatėme ne tik didingas mečetes ir rūmus, bet ir gavome galimybę susipažinti su religija, žmonėmis, kultūra. Akims buvo sunku aprėpti visą miesto grožį, didybę ir galybę, o prie didingojo Bosforo sąsiaurio iš tiesų pasijutome kaip prie Azijos ir Europos vartų.

Atskira ypatinga patirtimi tapo pažintis su turkų virtuve. Valgėme tradicinius turkiškus pusryčius, ragavome kebabų, koldūnų ir, žinoma, nepakartojamų saldumynų. Dienos darbai dažniausiai  baigdavosi prie bendro vakarienės stalo: čia dalinomės įspūdžiais, juokėmės, bendravome, džiaugėmės būdami kartu.

Visa mokyklos komanda nuoširdžiai dėkoja projekto vadovei anglų kalbos mokytojai Jovitai Žilinskienei už galimybę keliauti ir dalyvauti projekto veiklose. Visos galime pritarti Ingos Bartulevičiūtės nuomonei: „Tai buvo patirtis, kurios niekad nepamiršim! Ačiū, Turkija, tikimės dar sugrįžti!“

Melisa Genevičiūtė, Inga Bartulevičiūtė ir lietuvių kalbos mokytoja Eglė Barysienė