Respublikinė konferencija „STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas“

Ko gero jau niekas neabejojame, kad STEAM yra esminė XXI amžiaus švietimo dalis. Nuolat kintančiame, vis sudėtingesniame pasaulyje kaip niekad svarbu, kad mūsų jaunimas būtų pasirengęs spręsti realaus pasaulio problemas, mąstyti neribotai, pasitelkiant kūrybiškus sprendimus. Tokių įgūdžių tobulinimas yra STEAM ugdymo pagrindas. Nors šiuo metu negalime žinoti, kaip atrodys kai kurie ateities darbai, bet tikrai žinome, kad STEAM yra kompleksinis reiškinys, apimantis visų bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir Alytaus kolegijos švietimo tobulinimo/si padalinys 2022 m. vasario 10 d. organizavo respublikinę konferenciją „STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas“. Konferencija, į kurią susirinko beveik 250 dalyvių iš visos Lietuvos, vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų Lietuvos mokytojų, švietimo įstaigų vadovų bendradarbiavimą, dalijantis gerąja patirtimi STEAM kultūrai puoselėti. 19 pranešėjų pristatė 16 pranešimų, kuriuose dalinosi patirtimi, kaip įtraukti mokinius į aktyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą, kaip sėkmingai integruoti STEAM veiklas į formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą.

Konferencijos dalyvius pasveikino Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas, pasidžiaugęs mokytojų aktyvumu, bendravimu ir bendradarbiavimu keičiantis patirtimi ugdant mokinių kompetencijas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė pristatė pranešimą  „Socialinis mokinio kapitalas: STEAM įtaka ar poveikis?“. To paties licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui, fizikos ir matematikos mokytojas Lukas Bagdonavičius pranešime „STEAM pamoka tradicinėje dalyko Curriculum programoje“ dalinosi praktiniais pavyzdžiais, kaip gimsta STEAM pamoka.

Loreta Petrylienė, Vilniaus Pavilnio progimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja pristatė pranešimą „STEAM iššūkis LEGO laboratorijoje“.

Onutė Gervienė, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė, pranešime „STEAM – inovacijų kultūros formavimas Šlienavos pagrindinėje mokykloje“ dalinosi patirtimi, kaip jų mokykloje vykdomas STEAM ugdymas ir kaip dėl to gerėja mokinių ugdymosi rezultatai. Tos pačios mokyklos matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Norvilienė skaitė pranešimą „Mblock programos taikymas STEAM projektuose“.  

Kokias įdomias veiklas taiko Vilniaus Taikos progimnazijos vyresnioji technologijų mokytoja Laima Kamarūnienė galėjome pamatyti pranešime „Aktyvi kūrybinė veikla technologijų pamokose“.

Aleksej Peržu, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas metodininkas pranešime „Programavimo integravimas į gamtos mokslų pamokas“ pristatė programavimo galimybes su Scratch programa.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos chemijos mokytoja Jurgita Gerulskienė pristatė vykdyto projekto  „Magiškos medžiagos ir tirpstantis sniegas“ veiklas.

Agneška Bogumilo, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja, pranešime „Ar STEAM pamokoje tai nauja? Kaip įprastą pamoką paversti STEAM pamoka?“ drąsino mokytojus nebijoti STEAM, nes daugelį dalykų, kaip pvz. integracija, mokytojai jau seniai įvaldė.

Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos mokytojas metodininkas Nikolaj Petunov pristatė „STEAM ugdymas Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijoje“. Belieka pavydėti šios gimnazijos mokiniams, nes čia mokytojams į pagalbą ateina Klaipėdos universiteto dėstytojai.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojos – Zita Ganusauskienė, chemijos mokytoja ekspertė ir Laimutė Vainilavičienė, fizikos mokytoja metodininkė, pristatė pranešimą „STEAM veikla – kūrybiškumo tobulinimas“.

Net penkis pranešimus pristatė Alytaus miesto mokytojos. Alytaus Dzūkijos mokyklos matematikos ir IT mokytoja metodininkė Ramunė Kazlauskienė ir vyresnioji technologijų mokytoja Daina Kundrotienė pranešime „Inžinerinio ugdymo integravimas įvairių dalykų ugdymo procese“ pristatė STEAM ugdymo modelį, kurį taiko savo mokykloje visose klasėse ir visuose ugdymo dalykuose.

Alytaus Šaltinių progimnazijos vyresnioji biologijos mokytoja Ramunė Raguckienė ir fizikos mokytoja metodininkė Rasa Kižienė pranešime „STEAM patirtis Šaltinių progimnazijoje“ pristatė mokyklos bendruomenės aktyvią veiklą STEAM srityje. 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė ir biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Vailionienė pranešime „Biotechnologijos: nuo pamokos iki tiriamojo darbo“ pasidalijo savo patirtimi, kaip gimnazistams veda biotechnologijų pamokas puikiai įrengtoje laboratorijoje, kokius tyrimus ir eksperimentus atlieka.

Alytaus Jotvingių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Virginija Svinkūnienė pristatė pranešimą „STEAM ugdymas istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokose“ ir parodė, kad ne tik tiksliųjų mokslų pamokose galima taikyti STEAM, bet ir socialiniuose moksluose.

Renginį vainikavo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Eglė Barysienė pranešime „(Ne)pasenę ugdymo metodai“ akcentavusi, kad dabar mes, ir ypač jaunimas, gyvename vaizdo, o ne žodžio pasaulyje. Bet kai kultūra ima remtis žiūrėjimu ir pamiršta klausytis, ji praranda galią mąstyti. Šekspyras rašė auditorijai, kas žodžio galia savo vaizduotėje pajėgtų atkurti kariaunas ir laivynus, meilę ir pavydą, todėl mokytoja kvietė nepamiršti, kad žodis kuria vaizdą.

Visi pranešėjai akcentavo STEAM svarbą, t. y. pamokose įgyjamas  žinias iš karto pritaikyti praktiškai. Konferencijoje išgirdome STEAM  ugdymo organizavimo sėkmes, mokytojams iškilusius iššūkius ir atrastus problemų sprendimo būdus. Nekyla abejonių, kad klausytojai išgirdo daug įdomių minčių, pasisėmė idėjų savo pamokoms.

Konferenciją vedė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojos – matematikos mokytoja metodininkė Asta Grimalauskienė ir Loreta Mazėtytė, už ekrano nenutrūkstamą ryšį prižiūrėjo informacinių technologijų mokytojas metodininkas Tomas Balynas, renginį koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viltautė Jasiūnienė.

Loreta Mazėtytė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė