Jaunųjų šaulių veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimui

Vasario 10 d. jaunieji šauliai Gabrielė Jaškevičiūtė, Lukrecija Leškevičiūtė ir Matas Matulaitis kartu su Likiškėlių progimnazijos Lietuvybės centro dalyviais pynė draugystės apyrankes.

Vasario 11 d. gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos IV naktiniame pėsčiųjų žygyje į Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos vadavietę ir Nemuno būrio bunkerį Varėnoje.

Vasario 15 d. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Volungės ir Piliakalnio progimnazijų jaunieji šauliai vyko į Kauną. Ekskursijos tikslas – aplankyti istorinę Lietuvos Prezidentūrą ir Vytauto Didžiojo karo muziejų. Apžvalginėse ekskursijose buvome supažindinti su Prezidentūros istorija, karo muziejaus eksponatais, trumpai pristatytos muziejuje eksponuojamos parodos.

Vasario 16-ąją dalyvavome Iškilmingose Rikiuotėse:  Lietuvos šaulių sąjungos narių priesaika prie paminklo Dainavos apygardos partizanams ir Alytaus miesto šventėje.

Sveikiname jaunuosius šaulius: Dovydą Griškevičių ir Igną Nedzinską, priėmusius iškilmingą šaulio priesaiką.

Liepa Zorubaitė, I c klasės mokinė, jaunoji šaulė

Koliažai – Liepos Zorubaitės, Pijaus Zamblausko, Lukrecijos Leškevičiūtės ir Mato Matulaičio.