Tarptautinės moters dienos proga diskutavome apie lyčių lygybę

Kasmet kovo 8 d. pasaulis mini Tarptautinę moterų solidarumo dieną. Ši diena išaugo iš darbininkų judėjimo ir tapo Jungtinių Tautų pripažįstama kasmetine švente. Šios šventės ištakos yra 1908 m. demonstracija Niujorke, kurioje dalyvavo 15 tūkstančių moterų. Jos reikalavo trumpesnės darbo dienos, didesnės algos ir teisės balsuoti. Po metų Amerikos socialistų partija pirmoji paskelbė Nacionalinę moterų solidarumo dieną. Pirmą kartą Tarptautinė moterų solidarumo diena buvo švenčiama 1911 m. Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Oficialiai ši diena buvo įteisinta 1975 metais.

Lyčių lygybė – tai padėtis, kai moterys ir vyrai turi tas pačias teises ir galimybes gyventi visavertį gyvenimą, pavyzdžiui, mokytis, dirbti, gauti vienodą atlygį, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gauti reikiamas paslaugas, dalyvauti sprendimų priėmime. To siekiama, kad visi visuomenės nariai, nepaisant lyties, galėtų atskleisti savo potencialą, prisidėti prie visuomenės ir valstybės kūrimo bei naudotis jos resursais.

Ar mūsų šalyje vyrai ir moterys turi lygias teises? Kokius lyčių nelygybės klausimus reikia dar spręsti? Kuo šioje srityje mes skiriamės nuo savo artimiausių kaimynų? Apie tai pilietiškumo ugdymo pamokoje diskutavo I a klasės mokiniai, išklausę MEPA organizuoto seminaro „Lyčių lygybė ir Tarptautinė moters diena“ medžiagą.

Asta Šulcienė, istorijos mokytoja metodininkė