Gimnazijoje praūžė II a klasės mokinių tiriamųjų-kūrybinių darbų pristatymų vėjas

Kovo 22-29 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salėje įvyko tai, ko mūsų mokyklos II a klasės mokiniai laukė ilgiau nei metus. Šiomis dienomis dešimtokai pristatė savo tiriamuosius darbus.

Šis renginys, primenantis savotišką konferenciją, prasidėjo gimnazijos direktoriaus Virginijaus Skroblo sveikinimo kalba. Joje buvo džiaugiamasi, jog gabiųjų klasių mokinių tiriamųjų-kūrybinių darbų pristatymų tradicijos vėl grįžta į senas vėžes – paskutinį kartą gyvai jie įvyko dar 2019-aisiais. Taip pat palinkėta tiriamųjų-kūrybinių darbų vertinimo komisijai jautrumo moksleivių atžvilgiu.

Iškart po to renginio svečiai galėjo regėti antrokų sunkaus ir ilgai trukusio darbo vaisius. Pirmąją dieną buvo pristatyti psichologijos, lietuvių kalbos, muzikos bei istorijos tiriamieji darbai. Juose buvo ieškoma sąsajų tarp tėvų ir paauglių tarpusavio santykių bei pastarųjų vertybių formavimosi, tarp asmenybių tipų ir mokyklos devintokų mokymosi, tarp nuomonės formuotojų sukurtų standartų bei moksleivių asmenybės vystymosi. Buvo nagrinėjami gimnazijos pirmokų adaptacijos ypatumai, merginų ir vaikinų draugystės samprata, moters vaizdavimas lietuvių liaudies dainose, mūsų šalies dvarų istorija. Taip pat aiškintasi, kurie visų laikų Lietuvos politikai yra patys įtakingiausi bei, kokios yra Žemaitės laikų piršlio pritapimo dabartinėje visuomenėje perspektyvos.

Antroji diena buvo tarsi mokslo saldainis matematikos ir fizikos mylėtojams, kadangi tądien buvo pristatyti būtent šių dalykų tiriamieji darbai. Keletas darbų buvo itin susiję su dabartiniu metu siautėjančiu koronavirusu – buvo skaičiuojami šios ligos atvejai, užfiksuoti Baltijos valstybėse, nagrinėjama COVID-19 įtaka Europos aviacijos rinkai, stebėtas automobilių pardavimas šiandieninės pandemijos metu. Buvo lyginami balsių ir priebalsių santykiai lietuvių, anglų bei prancūzų kalbose, tirta kūno spalvos įtaka šiluminiams reiškiniams, automobilio stabdymo kelias skirtingomis oro sąlygomis bei saulės energijos panaudojimas vandens šildymui. Taip pat buvo galima sužinoti, kaip kinta lūžio rodiklis įvairiose medžiagose.

Tiriamųjų darbų pristatymų maratoną užbaigė biologijos, chemijos, anglų kalbos ir technologijų (pastarojo dalyko darbas turėjo būti pristatytas trečiąją dieną, kaip ir pirmųjų disciplinų, bet dėl tam tikrų priežasčių buvo nukeltas į kovo 29 d.). Šiuose pristatymuose renginio svečiai išgirdo, kaip augalų augimą veikia įvairios priklausomybę sukeliančios medžiagos, kokie veiksniai lėmė afrikinio kiaulų maro plitimą Lietuvoje 2019-2021 m. bei koks yra pelenų kiekis augalo organuose. Tirta oro taršos įtaka geležies korozijai, vitamino C koncentracija baltagūžiame kopūste bei jo produktuose, kvietinės ir ruginės, mielinės ir bemielės duonos poveikis skrandžio rūgščių rūgštingumui bei skirtingų mielių poveikis pyrago kepimui. Buvo lygintos anglų kalbos idiomos su lietuviškais posakiais ir nagrinėtas jų populiarumas paauglių tarpe, ieškoma panašumų bei skirtumų tarp terminų, pavartotų serialuose „Doctor House“ (liet. „Daktaras Hausas“) ir „Chicago Med“ (liet. „Čikagos medikai“). Taip pat ieškota anglų kalbos naujadarų bei aiškintasi, kiek jie yra pasklidę mūsų gimtojoje kalboje.

Taigi, kokius įspūdžius tiriamamųjų darbų atlikimas ir pristatymas paliko II a klasės moksleiviams? Daugumai iš jų daryti šiuos darbus buvo įdomu ir naudinga, dalis antrokų savo tyrimus tęstų ir ateityje. Tiesa, kartais kildavo sunkumų ieškant informacijos, ją apdorojant bei pateikiant, tvarkantis su jauduliu prieš pristatymą ir pan.

Pabaigai, norisi padėkoti visiems Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojams, buvusiems II a klasės mokinių tiriamųjų darbų vadovams ir visiems kitiems mokytojams, kurie ne tik pagelbėjo suteikdami žinių bei patarimų, padedančių parengti tvarkingą darbo aprašą ir pasiruošti pristatymui, perteikdami ankstesnių metų patirtis, bet ir morališkai palaikydami. Juk kas gali būti geriau už mokytoją, kurio širdies gilumoje dega vilties liepsna, kuria taip norisi pasidalinti su mylimu mokiniu.

Taip pat norisi pasakytų nuoširdų „ačiū“ tiriamųjų-kūrybinių darbų vertinimo komisijai už paskirtą laiką, siekiant kuo sąžiningiau ir teisingiau įvertinti moksleivių tiriamuosius darbus bei pristatymų metu išsakytus komplimentus ir pastabas.

Taja Tamkevičiūtė, II a klasės mokinė