Kūrybinio verslumo mokymai konkurencingiems darbo rinkoje jaunuoliams

Balandžio 25–28 dienomis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje trisdešimt Alytaus miesto moksleivių dalyvavo kūrybinio verslumo mokymuose, kurie buvo vykdomi pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LT-PL-4R-304 „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

Su verslumu, verslu ir įmone, jos aplinka, santykiais bei verslininko savybėmis geriausiai galima susipažinti pačiose verslo įmonėse. Mokiniai lankėsi UAB „Sofa Brands“, UAB „Glassbee“, UAB „Vita Baltic International“, Alytaus bendradarbystės centre „Spiečius“. Praktines veiklas vedė Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos koordinatorė, lektorė Rūta Mockevičienė. Kartu su ja įmonėse mokiniai stebėjo gamybos procesą, darbuotojų tarpusavio santykius, sužinojo bendrovių įsikūrimo istoriją, susipažino su įmonėse gaminamais produktais, jose esančiais įrenginiais, medžiagomis, žaliavomis, darbuotojams reikalingomis kompetencijomis. Projekto dalyviai taip pat galėjo užduoti visus jiems rūpimus klausimus, kurie padėjo dar geriau pažinti įmones, suvokti verslo procesą ir įgyti žinių bei gauti naudingų patarimų. Mokiniai buvo priimti labai šiltai, o pažintis įmonėse buvo įdomi, nauja, prasminga, suteikianti daugiau žinių ir suvokimo apie verslą, jo vykdymą, planavimą ir iššūkius versle. Esame dėkingi įmonių atstovams už nuoširdų ir jaukų bendravimą su juos aplankiusiu jaunimu.

Ugdant verslų, konkurencingą darbo rinkoje jaunuolį, svarbu asmeninės savybės, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Būtent todėl viena projekto diena buvo skirta mokymams apie prisistatymą, komunikaciją, lyderystę, kuriuos vedė Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė Jolita Noruvienė. Dirbdami komandose moksleiviai pagerino savo komunikacinius gebėjimus, dalinosi žiniomis ir tuo pat metu mokėsi naujų dalykų. Verslumo mokymuose dalyvavę mokiniai išmoko, kaip reikia tinkamai prisistatyti, be to, gavo daug naudingų patarimų. Veiklos vyko aktyviai, įdomiai, linksmai ir kūrybingai. Išgirsta nauja teorinė medžiaga iškart buvo pritaikoma praktikoje. Buvo užmegztos naudingos pažintys, gautos naujos arba patobulintos jau turimos komunikacinės, kūrybinės ir ekonominės kompetencijos, sėkmingai įvykdyta projekto programa. Veiklų pabaigoje kiekvienam dalyviui buvo įteiktas pažymėjimas ir simbolinės projekto atminimo dovanėlės.

Kūrybinio verslumo mokymų metu dalyviai įgijo naujų žinių apie verslą, verslumą, verslo organizavimą, lyderystę. Gautos žinios bus naudingos realizuojant save konkurencingoje darbo rinkoje.

Karina Muliuolytė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinė, projekto dalyvė