Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimas – jautrūs klasikos skaitymai „Per amžius gynėm laisvę ir Tėvynę“ Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

Gegužės 6 dieną gimnazijos Knyg(i)ų klubo narės Akvilė Rakauskaitė, Erika Peleckaitė ir Ugnė Sabaliauskaitė dalyvavo Vilniuje, Vileišių rūmuose įsikūrusio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotuose klasikos skaitymuose „Per amžius gynėm laisvę ir Tėvynę“, skirtuose Ukrainai bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Pirmoji renginio dalis – ekskursija po įspūdingus XIX amžiaus pradžios Vileišių rūmus. Ją vedė iškalbingoji etnologė Gražina Kadžytė. Jos pasakojimuose apie Vileišių rūmų architektūros sprendimus ir stiliaus ypatybes, jų įkūrėjo Petro Vileišio, jo šeimos ir bendraminčių gyvenimo ir veiklos peripetijas, Petro Vileišio darbų tęsėjų nuopelnus skleidėsi Lietuvos istorijos dvasia. Įprasmindama didžių mūsų tautos veikėjų darbus, G. Kadžytė papasakojo ir apie šiandieną Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto atliekamus tautosakos tyrimus, grožinius ir mokslinius leidinius.

Po ekskursijos susibūrėme į klasikos skaitymus „Per amžius gynėm laisvę ir Tėvynę“, kurių dalyvius pasveikino Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie LR Krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.

Skaitymuose dalyvavo tarptautinė auditorija – iš karo niokojamos Ukrainos pabėgę, Lietuvoje dar nuo 2014 metų įvykių gyvenantys Ukrainos poetai, vertėjai, Vilniaus lietuvių namų mokiniai iš Ukrainos, Lietuvos partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra Angelė Jakavonytė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, rašytoja Birutė Jonuškaitė, kiti Lietuvos rašytojai, poetai, vertėjai, literatūrologai, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento  prie LR Krašto apsaugos ministerijos atstovai.

Epitetas „jautrūs”, ko gero, labiausiai tinka apibūdinti skaitymuose tvyrojusiai atmosferai. Ukrainos moksleiviai Ivan Ostapenko ir Darja Melnykova skaitė dabar skausmingai aktualią Ukrainos poetų klasiką, šiuolaikiniai Ukrainos poetai Natalija Trokhym, Vitalijus Kvitka, Hana Holub-Paukštė savo eilėmis liudijo karo baisumus: dramatiškai pynėsi išniekintos tėvynės, moters, paskutinę lopšinę savo vaikui dainuojančios motinos vaizdiniai, liejosi skausmas dėl prarastų draugų. Kad ne kartą agresoriaus stumdytų Ukrainos ir Lietuvos žmonių likimai panašūs, liudijo lietuviai skaitovai: Vilniaus miesto tarybos narė Angelė Jakavonytė paskaitė savo tėvo, Lietuvos partizano Juozo Jakavonio-Tigro atsiminimų knygos „Šalia mirties” fragmentus, poetų, vertėjų, literatūrologų lūpose skambėjo Broniaus Krivicko eilės, kitų lietuvių kūryba, Ukrainos poetų eilėraščių vertimai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno vedėjas Virginijus Gasiliūnas dalijosi istorinėmis įžvalgomis.

Mūsų gimnazijai itin artimos ir svarbios šio renginio metu išsakytos mintys, patriotinis nusiteikimas, moralinės vertybės, todėl Knyg(i)ų klubo merginos skaitė savo kūrybos eiles Lietuvos laisvės tema ir Antano Škėmos apysakos „Saulėtos dienos” fragmentą, kuriame brutalaus elgesio su žmonėmis fone išryškėja tvirta laisvos asmenybės valia. Klasikos skaitymai paliko gilų įspūdį – sukrėtė, tačiau dar labiau sutvirtino pilietinio sąmoningumo nuostatas. Be to, į Alytų grįžome ne tuščiomis: kaip padėką, kad dalyvavome, parsivežėme mūsų gimnazijos Knyg(i)ų klubui padovanotą didžiulį rinkinį Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistų poezijos knygų. O renginyje dalyvavusi Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, rašytoja ir vertėja Birutė Jonuškaitė mūsų skaitoves pakvietė į liepos mėnesį Anykščiuose vyksiančią, jau nuo 2004 metų organizuojamą „Vasaros akademiją”, kurioje jaunieji visos Lietuvos kūrėjai turės unikalią galimybę per vieną kūrybinių dirbtuvių savaitę praplėsti savo žinias daugelyje meno sričių.

Knyg(i)ų klubo vadovė Santa Marcinkevičiūtė