Tarptautinio Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projekto „Silent Scream” susitikimas Lietuvoje – aktyvi patyčių prevencijos, tolerancijos ir Lietuvos kultūros pažinimo kelionė

Šiandieninėje visuomenėje nuolatos gvildenama, rodos, neišsprendžiama patyčių problema. Ji – tarsi užsuktas ratas, nes to, kaip viešojoje erdvėje elgiasi vyresnieji, mokosi ir jaunoji karta. Bet tereikia tik prisiminti, kad ir gerųjų patirčių žmonės mokosi vieni iš kitų, o drauge susitelkusi bet kuri bendruomenė gali įveikti didžiausius iššūkius. Norą tyčiotis visų pirmiausia malšina tolerancija. O ją išsiugdyti nesunku, kai sukuriama proga pažinti kitą žmogų, jo kultūrinę ir socialinę aplinką.

Gegužės 9-13 dienomis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė (projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Žilinskienė) organizavo tarptautinio Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projekto ,,Silent Scream”, vykstančio 2020-2023 mokslo metais, susitikimą ir sulaukė svečių iš šalių-partnerių – Rumunijos, Graikijos, Portugalijos, Lenkijos ir Turkijos. Linkėdamas gražių įspūdžių gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas svečius pakvietė pasižvalgyti po nuolat atnaujinamas ir puoselėjamas, įvairiakryptei ugdomajai veiklai pritaikytas erdves. Alytaus miesto savivaldybėje projekto dalyvius pasveikino, pasidžiaugė sėkminga draugyste bei prasmingu bendradarbiavimu Alytaus miesto savivaldybės mero pareigas einanti mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. 

Tarptautinio Erasmus+ projekto  formatas savaime orientuotas į tolerancijos ugdymą – juk bendrose veiklose dalyvauja mokiniai iš skirtingų kultūrų, tad jiems visų pirma tenka prisitaikyti vieniems prie kitų, įveikti kalbos barjerą, susipažinti su skirtingomis švietimo sistemos tradicijomis. Šio susitikimo tema „Bullying in the Virtual Environment – Invisible Enemy” („Patyčios virtualioje aplinkoje – nematomas priešas“)  aktuali XXI amžiaus visuomenei, o ypač švietimo bendruomenei, nes virtualaus bendravimo tradicija formuojasi  dabar, todėl labai svarbu ne tik išmokti naudotis medijų teikiamomis galimybėmis, bet ir atpažinti įvairiausias grėsmes bei mokytis jų išvengti.

Siekdami įgyvendinti projekto uždavinius, mūsų gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda organizavo įdomias veiklas, kuriose dalyvaudami mokiniai formulavo probleminius klausimus patyčių tema, juos analizavo ir ieškojo sprendimo būdų. Anglų kalbos mokytojos Ramunė Petrosian ir Agnė Ingelevičienė parengė interaktyvių veiklų: mokiniai diskutavo apie emocinį intelektą, mokėsi atpažinti emocijas, kūrė emocijų pantomimas, fotografavo ir rengė „Kahoot“ viktoriną, patyčių temą gvildeno aptardami patyčių dalyvių vaidmenis, ieškodami sprendimų, kaip iš pasyvaus patyčių stebėtojo tapti aukos gynėju. Žinias apie Lietuvą, jos švietimo sistemos, mūsų gimnazijos ugdomosios veiklos ypatybes mokiniai pasitikrino žaisdami viktoriną „Whack the Mole”.

Gimnazijos psichologė Aistė Glinskienė pakvietė į žaidimą su „Dixit“ kortelėmis.  Kūrybiško ir aktyvaus užsiėmimo metu mokiniai atliko aktyvią užduotį grupėse: pristatydami savo pasirinktas korteles, pasakojo savo grupės nariams  pasirinkto piešinėlio istoriją ir aptarė patyčių metu žmonių jaučiamas emocijas. Kiekviena grupė sukūrė savo grupės unikalią kortelę: atlikdami šią užduoties dalį piešė plakatus, kuriuose atsispindėjo aptartos emocijos, ir pristatė savo kūrinius kitoms grupėms. Apibendrindama užsiėmimą  A. Glinskienė  dar kartą kvietė mokinius pamąstyti ir atsakyti į kelis klausimus: kas yra elektroninės patyčios, kaip vyksta patyčios internete, kuo elektroninės patyčios skiriasi nuo patyčių, vykstančių „realiame gyvenime“, ar skiriasi emocijos, kylančios dėl elektroninių ir „realių“ patyčių?

Buvo labai smagu sulaukti socialinių partnerių įsitraukimo. Europos Sąjungos jaunimo dialogo ambasadorių tinklas Lietuvoje ,,Jaunimo biuras“ projekto dalyviams vedė konsultaciją nagrinėdami diskriminacijos ir socialinės atskirties temas. Mokiniai dalyvavo žaidime ,,Ženk žingsnį į priekį“, kurio metu pavaizdavo socialinę atskirtį pasaulyje, o po to diskutavo grupėse, kokie yra galimi šios problemos sprendimo būdai. Žinias žmogaus teisių ir jas ginančių įstatymų klausimais pagilinti mokiniai turėjo galimybę klausydamiesi gimnazijoje viešėjusios JAV ambasados Lietuvoje diplomatės Caitlin Nettleton paskaitos, su ja diskutuodami. Visą savaitę interaktyvių užsiėmimų, aktyvinančių, bendrumo jausmą skatinančių žaidimų metu kauptas žinias ir patirtis mokiniai pritaikė kurdami ir pristatydami elektroninį laikraštį.

Bendravimo be patyčių pagrindas – kito žmogaus, taigi ir jo kultūrinės aplinkos pažinimas. Erasmus+ projektų metu dalyviai ne tik atlieka temines veiklas, bet ir naudojasi galimybe pažinti šalių, kuriose vyksta susitikimai, kultūras. Mūsų gimnazijos bendruomenė suorganizavo įvairias pažintines veiklas ir išvykas, per kurias svečiai pažino ir Alytaus miestą, ir vieną gražiausių Lietuvos kurortų Druskininkus, ir įvairių kultūrų simbiozę įkūnijančią Lietuvos sostinę Vilnių. Projekto dalyviai, žaisdami interaktyvų žaidimą „Actionbound”, pažino Alytaus miesto erdves, o žygiuodami Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniu mokomuoju taku žavėjosi unikaliais gamtos paminklais.

Apskritai Lietuvos gamta svečiams atsiskleidė visu savo grožiu: įvairiatone žaluma, žiedų gausa. Ypatingas kraštovaizdis svečių akims vėrėsi atvykus į Druskininkus: miškų, ežerų, Nemuno vingių, mineralinių šaltinių oazę čia papildo kultūrinės, pramoginės ir sveikatinimui skirtos žmogaus veiklos rezultatai (muziejai, sveikatingumo parkas, šokantis ir dainuojantis fontanas, įspūdingos sanatorijos). Kelionės maršrutą parengusi ir daug apie lankytinus objektus ekskursijos dalyviams pasakojusi mokytoja Eglė Barysienė sake, kad dalyviai žavėjosi Dzūkijos grožiu, o nustebę buvo ragaudami duonos kubilėliuose patiektos dzūkiškos grybų sriubos.

Lietuviškas gegužės oras svečiams pasirodė visa savo galia: kelionės į Vilnių rytą žadintuvo nereikėjo – iš lovų vertė griaustinio dudenimas. Tačiau priešpiet prakiuręs dangus nuotaikos negadino, nes pakeliui į sostinę projekto dalyviai stabtelėjo pasigrožėti Galvės ežero saloje stūksančia įspūdinga Trakų pilimi. Mūsų sostinė Vilnius svečiams pasirodė kaip labai jauki, bet didingą istoriją ir unikalią kultūrą reprezentuojanti erdvė.  Gedimino pilies papėdėje įsikūrusiame, į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą įtrauktame Vilniaus senamiestyje jie grožėjosi klasicistine Vilniaus katedros didybe, gotikos šedevru vadinama šv. Onos bažnyčia, ypatinga dvasia dvelkiančios vadinamosios Užupio Respublikos gatvėmis atklydo iki maldininkų minias traukiančių Aušros Vartų, apžiūrėjo Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio pastatus, Prezidentūros. Prieš projekto dalyvių akis vėrėsi istorija apipinta,  architektūros stilių  įvairovę sujungianti visuma.

Apibendrindami visos savaitės veiklas galime didžiuotis, nes mūsų gimnazijos bendruomenė parodė puikius organizacinius įgūdžius: visi dalyviai pagilino žinias apie realioje ir virtualioje aplinkoje tvyrančias patyčių grėsmes, bendravimo anglų kalba įgūdžius, mokėsi pažinti ir pripažinti kultūrinius skirtumus, pažino nuostabiausius mūsų Lietuvos kampelius.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė