Paskutinio skambučio aidas: „Tegul sėkmė jus persekioja“

Mokyklos skambutis jau kadaise yra įgavęs modernią raišką. Tačiau yra diena, kai gimnazijos erdvės suskamba tradicinio skambučio-varpelio motyvais. Tai paskutinė abiturientų diena gimnazijoje – Paskutinio skambučio šventė. Šią dieną mūsų gimnazijos duris užvėrė jubiliejinė, 100-oji abiturientų laida.

Gimnazijoje tvyrojo pakili atmosfera: nuo pat ryto išleistuvių nuotaikomis skambanti muzika, mokytojams dovanojami gėlių žiedai, įvairiomis spalvomis plazdančios abiturienčių suknelės,  nuoširdžios šypsenos ir lydimi gimnazijos merginų dainų (parengė mokytoja Jureta Šametienė) jautrūs palinkėjimai.

Gimnazijos direktoriaus Virginijaus Skroblo sveikinimas aprėpė viską: ir artimiausias aktualijas – egzaminus, ir mokymosi dėl savęs, savo šeimos, savo tautos prasmės pojūtį. Pajuokaudamas, kad abiturientams iki egzaminų liko 1000 lapų ir 1 naktis, direktorius linkėjo pasitikėti savo mokytojais, draugais, šeima, neprarasti atkaklumo siekiant savo tikslų ir išsaugoti savo tautinę tapatybę: puoselėti savo kalbą ir kultūrą.

Abiturientus pagerbė ir jų pradinių klasių mokytojos. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokytoja Svetlana Vološenko  sakė, kad mokytojai savo mokinių nepamiršta. Kaip įrodymą ji abiturientams padovanojo išsaugotus pradinių klasių piešinius ir darbelius. Mokytoja linkėjo visada išlikti žmonėmis, o savo sėkme dalintis su draugais. Alytaus Šaltinių progimnazijos mokytoja Asta Breidakienė, dėkodama mokiniams už kartu praleistus metus, gyvenimą palygino su pasaka ir priminė, kad gyvenimas atsiima savo duoklę – pastangas, dėmesį kitiems, atkaklumą.

Paskutinėse klasės valandėlėse su abiturientais kalbėjęsi, ką reikės daryti, kai suskambės paskutinis skambutis ir užsivers mokyklos durys, auklėtojai Asta Grimalauskienė, Ramutė Volkuvienė, Lina Gailienė, Svajūnas Žvinakis, Tomas Balynas ir Antanas Kalinauskas jautrių žodžių nepritrūko ir šventiniame renginyje.  Bendras auklėtojų sveikinimas skambėjo tarsi gero linkintis užkalbėjimas: „Būkite šviesa“, „Lai jūsų jaunystė žydi“, „Gero kelio“, „Tegul sėkmė jus persekioja“…

Į kitą gyvenimo etapą žengiančius gimnazistus sveikino ir mūsų kaimynės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinukai. Jie dovanojo smagų šokį „Vaikystė“ (šokio vadovė Laisva Adomaitienė). Jį stebėdami abiturientai rodėsi tikrai suaugę – jaudulį dėl ateities perspektyvų nustelbė prisiminimai, kad ne taip seniai jie ir patys buvo mažiukai didelių mokinių sveikintojai.

Mintimis paklaidžioję vaikystės takais abiturientai ir patys savo bendruomenei padovanojo labai gražų reginį: šmaikščią muzikinę pasaką apie savo gimnazijoje praleistus metus, jautrias padėkas auklėtojams, mokytojams, administracijos darbuotojams, aptarnaujančiam personalui, draugams už rūpestį, ne tik dalykines, bet ir gyvenimo pamokas, kasdieninį juoką, bendrus rūpesčius – už viską, dėl ko abiturientai jaučiasi virtę „stipriais vanagais, drąsiai keliančiais sparnus ir paliekančiais savo gimtąjį lizdą“. Abiturientų pasirodymą vainikavo puikiai parengtas šokis – lyriškas valsas, virtęs į pašėlusią salsą.

Linkėdama sėkmės gimnazijos bendruomenė palydėjo abiturientus švęsti jaunystės ir puikiai pasirodyti per jų laukiančius brandos egzaminus.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja