Labai gerai besimokančių ir gimnaziją garsinančių I–III klasių mokinių pagerbimo renginys – visų metų svajonių, siekių ir tikslų įgyvendinimo šventė

Baltos lelijos

Po langais susivijo.

Po lelijom balčiausiom

Du vaikeliai stovi.

Vienas vaikas baltas,

Kitas vaikas – žalias,

Viens į kitą žiūri,

Žvaigždes klausinėja.

Sigitas Geda „Vaikai po lelijom“

Sigito Gedos eilėmis sukurtoje žaismingoje dainelėje pasakojama apie žingeidžius, nuolatos pasauliu besistebinčius, visada  ką nors naujo atrandančius vaikus. Ši dainelė, kurią atliko mūsų gimnazijos ansamblis „neRadom” (vadovė muzikos mokytoja metodininkė Jureta Šametienė), skambėjo birželio 15 d. įvykusioje labai gerai besimokančių ir gimnaziją garsinančių I–III klasių mokinių pagerbimo šventėje.

Žingeidumas, atkaklumas, nuolatinis mokymasis, pagarba vienas kitam, įsiklausymas, susikalbėjimas – tai pagrindiniai mūsų gimnazistų sėkmingų pasiekimų elementai. Apie tai sveikindami gausiai susirinkusius šventės dalyvius kalbėjo renginio vedėjai Martynas Baranauskas ir Aurėja Tamulionytė, II d klasės mokiniai.

Labai gerai besimokančius ir gimnaziją garsinančius mokinius, puikiai juos auklėjančius tėvelius ir padedančius pasiekti kuo geriausių rezultatų mokytojus sveikino gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas. Jis džiaugėsi gimnazistų pasiekimais,  iškeliančiais mūsų gimnazijos vardą į pirmąsias  Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų gretas. Direktorius pabrėžė, kad svarbiausias ir yra gimnazijos pirmūnų atkaklumas, o tikslų pasiekti visada padės gimnazijos mokytojai ir nuolatos atnaujinama ugdanti gimnazijos aplinka ir kūrybiškumą skatinančios priemonės.

Gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas ir pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė įteikė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atminimo medalius „Už Alytaus miesto garsinimą“, apdovanojo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus padėkos raštais labai gerai besimokančius, gimnazijos ir Alytaus miesto vardą garsinančius I-III klasių gimnazistus ir jų tėvelius:

už labai gerą mokymąsi, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Kristupą Šilalę (I a), Gerdą Brazaitę (I a), Eveliną Gecevičiūtę (II a),  Viltę Maselskaitę (II a), Joną Žilinską (III a), Ingą Bartulevičiūtę (III a), Emiliją Vildaitę (III f), Alviją Budzejkaitę (III f);

už gerą mokymąsi, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Tają Tamkevičiūtę (II a), Jorindą Matulevičiūtę (III a), Austėją Vaikšnoraitę (III a), Vytenį Grigūną (III e), Enriką Jauneikaitę (III f), Miglę Skerniškytę (III f), Ričardą Žėką (III f);

už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Bernardą Petrašką (I a) Luką Mizaraitę (I a),  Deirą Ardzevičiūtę (I a), Arnį Juknevičių (I d), Justę Jančiauskaitę (I f), Inetą Kundrotaitę (II a,) Kamilę Vaidogaitę (II a), Ugnę Burbulevičiūtę (II f), Aurėją  Jasionytę (II f), Mykolą Sieniukevičių (III a), Danielių Valaitį (III a), Lėją Kašelionytę (III a), Vakarį Joniką (III b);

už gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Kamilę Dvilinskaitę (I a), Dovydą Gžimailą (I a), Deimantę Barcevičiūtę (I a), Deimantę Goceikytę (I a), Vakarę Miliūtę (I d), Naglį Eimutį (I e), Salvijų Rasimavičių (I e), Nedą Žukevičių (II e), Mingailę Miežlaiškytę (II f), Emiliją Vaikšnoraitę (III a), Airidą Mikelaitį (III d), Mantą Čiginską (III e), Aironą Ivanauską (III e);

už labai gerą mokymąsi šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Emiliją Petrosian (I a), Gabiją Šulskytę (I a), Emanuelę Tarasauskaitę (I a), Lukreciją Lukoševičiūtę (I b), Vaivą Danisevičiūtę (I c), Rytę Isaikinaitę (I c), Otiliją Pavilonytę (I c), Viktoriją Šliuževičiūtę (I c), Karoliną Račkauskaitę (I d), Eveliną Aleksandravičiūtę (I e), Benitą Eimutytę (I e), Novilę Rasimavičiūtę (I e), Justiną Siaurukaitę (I e), Ievą Garlaitę (II a), Miglę Jakaitę (II a), Rugilę Mickevičiūtę (II a), Aurėją Tamulionytę (II d), Emiliją Gegužytę (II f), Aidiją Rubliauskaitę (II f), Gytę Augustinaitytę (III a), Jovitą Kvederavičiūtę (III a);

už gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Brigitą Gudžiauskaitę (I f),  Roką Čižiką (II a), Eimantą Dulskį (II e), Deimeną Povilaitytę (III b);

už aktyvią muzikinę veiklą, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą Martą Judickaitę (III f) ir jos tėvus už puikų dukros auklėjimą;                     

už aktyvią visuomeninę veiklą ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Martyną Astiką (II f), Ugnę Juonytę (III a), Rugilę Grybauskaitę (III e), Gustę Sudvajūtę (III e);

už aktyvią sportinę veiklą ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Kariną Ivanauskaitę (I b), Matą Danilevičių (I b), Pijų Rusonį (II c), Kristiną Stasionytę (II f ), Emilį Skripkiūną (III e), Mantą Sinkevičių (III e), Matą Platūkį (III f), Viktoriją Stabingytę (III f).

Renginio vedėjai paklausus, ką patys mokiniai mano apie savo pasiekimus, svajones ir tikslus, jų vardu patirtimi pasidalijo III a klasės mokinė Inga Bartulevičiūtė. Ji dėkojo mokytojams ir gimnazijos administracijai už padrąsinimą ir pagalbą ir skatino mokinius vieni kitiems padėti siekiant užsibrėžtų tikslų.

Tėvų palaikymas, pagalba yra labai didelė dovana. Juk tėveliams labiausiai rūpi, kaip jų vaikams sekasi, kokia ateitis jų laukia. Jiems ne kartą skaudėjo širdis dėl dukros ar sūnaus nesėkmių. Jie kiekvieną kartą džiaugiasi savo vaikų pasiekimais ir pritaria jų drąsioms svajonėms. Tėvelių vardu sveikindama gimnazistus Gimnazijos tarybos narė Irma Jauneikienė mokinių svajones, savimonę palygino su paukščių skrydžiu: „Niekas nežino, kokiame aukštyje skraido paukščiai“. Ji palinkėjo kiekvienam tikėti savo svajonėmis ir kuo aukščiau su jomis pakilti.

Puikių rezultatų pasiekti padeda paties mokinio užsispyrimas, tvirta valia, be abejo, mokytojai. Todėl šventės metu gimnazijos direktorius V. Skroblas pasveikino ir įteikė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atminimo taures už Alytaus miesto garsinimą mokomųjų dalykų srityje šiems mokytojams: Janei Liutkienei, chemijos mokytojai ekspertei, Agnei Ingelevičienei, anglų kalbos mokytojai ekspertei ir lotynų kalbos vyresniajai mokytojai, Jovitai Žilinskienei, anglų kalbos mokytojai ekspertei, Janei Zelenienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, Giedrei Škarnulienei ir Astai Šulcienei, istorijos mokytojoms metodininkėms, Snieguolei Valentukonienei, technologijų mokytojai metodininkei. Juretai Šametienei, muzikos mokytojai metodininkei, atminimo taurė skirta už Alytaus miesto garsinimą meno srityje.

Laimėjusius prizines vietas mokinius respublikinėms olimpiadoms, konkursams, varžytuvėms parengusių mokytojų vardu kalbėjusi anglų kalbos mokytoja ekspertė ir lotynų kalbos vyresnioji mokytoja Agnė Ingelevičienė akcentavo, kad abipusis mokinių ir mokytojų sutarimas, kolegų pagalba padeda pasiekti aukštų rezultatų ir pergalių olimpiadose bei konkursuose, kuria tvirtą pagrindą mokinių ateičiai.

Gimnazijos bendruomenės pasiekimų šventė nebuvo formali apdovanojimų ceremonija. Ją pagyvino ir tikro koncerto įspūdį sukėlė gimnazistų pasirodymai: fortepijono skambesiu žavėjo I e klasės mokinė Justina Siaurukaitė, emocingu šokiu stebino IV a klasę baigusi Eglė Maslauskaitė, dainomis džiugino II klasės mokinė Vakarė Jarmalavičiūtė, I f klasės mokinė Urtė Maževičiūtė, II a klasės mokinė Evelina Gecevičiūtė ir gimnazistų muzikos grupė „neRadom“. Šios grupės nariams direktorius V. Skroblas įteikė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atminimo medalius už Alytaus miesto garsinimą meno srityje.

Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo pirmūnais ir gimnazijos vardą garsinančiais mokiniais ir tikisi, kad jų pavyzdys skatins ir kitus gimnazistus kuo geriau mokytis, ugdyti kūrybinius gebėjimus ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė