Jaunųjų šaulių dieninė stovykla – puikūs praktiniai įgūdžiai

Birželio 15 d. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Piliakalnio progimnazijos ir Dzūkijos mokyklos jaunieji šauliai ir moksleiviai atsisveikino su tris dienas trukusia Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės, mokyklų administracijos ir šaulių būrelių mokytojų organizuota dienos stovykla. Kadangi stovyklautojų amžius buvo labai skirtingas, todėl gimnazijos jaunieji šauliai vadovavo būriams ir dirbo instruktoriais taktinėse užduotyse.

Stovyklos metu dalyviai lavino kūrybinę vaizduotę (kūrė būrių vardus, skanduotes, vaidybinį prisistatymą, piešė emblemas), susipažino su pirmosios medicininės pagalbos teikimo pagrindais, visa jaunajam šauliui reikalinga taktika, rikiuotės elementais, mokėsi ir tobulino šaudymo iš įvairių padėčių įgūdžius ir atliko pažintinį, mokomąjį, taktinį žygį pėsčiomis (apie 12 km.) . Stovyklautojai susipažino vieni su kitais, dirbo komandinį darbą, dalijosi patirtais įspūdžiais.

Dėkojame Dzūkijos mokyklos direktorei Vilijai Sušnskienei už gražų pasveikinimą ir patalpų parinkimą, Alytaus visuomenės sveikatos specialistei Ilonai Vabolienei už įdomius pirmosios medicininės pagalbos mokymus, buvusiais gimnazistei, šaulei, KASP savanorei Algintai Jasionytei už nuoširdų bendravimą su stovyklos dalyviais, puikiai organizuotas užduotis ir begalinį atsidavimą savo veiklai, Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ajai rinktinei už skanų maistą ir visokeriopą pagalbą.

Ramūnė Jasaitienė, jaunųjų šaulių vadovė