Rugsėjo 2 d. – nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“