Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ – prasmingas mokslo metų pradžios renginys

„Jūs esate tai, kokias knygas skaitote, filmai, kuriuos žiūrite, žmonės, su kuriais bendraujate ir pokalbiai, į kuriuos įsitraukiate. Atidžiai tikrinkite tai, kuo maitinate savo protą“, – toks interneto platybėse sklandantis pamokymas tapo pagrindiniu lietuvių kalbos mokytojos Eglės Barysienės pamokos akcentu ir mokinių diskusijų objektu. Mokiniai su mokytoja aiškinosi, ar dabartinei jaunų žmonių kartai svarbu turėti bendrą intelektą, sutarė, kad bendruomenę sudaro daug skirtingų žmonių su skirtingais interesais ir, norint pasiekti gerų rezultatų, labai svarbu gebėti skirtybes suderinti.

Taigi bendravimo, kalbėjimosi siekiant ugdyti savo asmenybę, pažinti pasaulį reikšmė tapo pagrindiniu leitmotyvu rugsėjo 2 dienos nepamokinės veiklos „Sėkmės mokykla kiekvienam“ metu. Anot šio renginio sumanytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės, jo tikslai yra sudaryti sąlygas mokiniams lengviau įsijungti į mokymosi veiklą po vasaros atostogų ir palengvinti I klasių bei kitų naujai atvykusių mokinių adaptaciją mokykloje, padėti mokiniams pažinti save ir bendramokslius, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.

Aptarti vasaros įspūdžius, pasidalinti puoselėjamomis svajonėmis ir mokymosi tikslais ar numalšinti nerimą dėl laukiančių iššūkių grįžus į gimnaziją geriausia savo bendraklasių ir klasės auklėtojo akivaizdoje. Todėl tradiciškai ši diena prasidėjo klasės auklėtojo pamoka.  Joje mokiniai ne tik dalijosi sukauptomis patirtimis, bet ir aptarė būsimą klasės veiklą, tikslus, lūkesčius, ugdymosi prasmę, mokymosi proceso organizavimą. Saviraiškos galimybes auklėtojai su ugdytiniais aptarė pristatydami mūsų gimnazijoje veikiančius neformaliojo švietimo būrelius ir demonstruodami Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos​ 2021-2022 mokslo metų metraštį, kuriame užfiksuotos įvairių tradicinių, rimtų patriotinių ir smagių, žaismingų, gražią partnerystę, mokinių iniciatyvumą atveriančių renginių akimirkos. Veiklas vainikavo klasių fotosesijos: saulėtu oru pasidžiaugti gimnazistai pažiro į neseniai atnaujintas gimnazijos aplinkos erdves ir vis dar rožėmis dvelkiantį Miesto sodą.

Startas yra svarbus visiems, tačiau ypatingas jis naują mokymosi etapą pradedantiems ir finišo tiesiąją pasiekusiems mokiniams. Tad pamokas jauniausiems mūsų gimnazistams, pirmokams, ir vyriausiems, ketvirtokams, vedė gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas ir administracijos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viltautė Jasiūnienė, socialinė pedagogė Gintarė Savykynaitė, psichologė Aistė Glinskienė ir karjeros specialistė Janina Matulevičienė. Su ketvirtokais jie kalbėjosi apie gimnazistų studijų pasirinkimus, atsakomybę, pareigingumą, priminė, kaip svarbu susidėlioti darbotvarkę, nes paskutiniai metai gimnazijoje itin gausūs iššūkių, skatino nebijoti kreiptis pagalbos ar patarimo.

Direktoriaus V. Skroblo pirmokams skirti žodžiai: „Mes viską padarysim dėl jūsų, bet jūs viską padarykit dėl savęs“, talpino labai daug: skatinimą mokytis, laikytis gimnazijos bendruomenės taisyklių, kvietimą pasitikėti auklėtojais, mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, ugdytis toleranciją, vengti patyčių ir nuostatas, kad savaime sėkmė neištinka – ji reikalauja didžiulių pastangų. Socialinė pedagogė G. Savukynaitė pasakodama, kad yra labai arti mokinių, daug apie juos žino, džiaugėsi, kad didžioji dauguma gimnazistų išdrįsta kalbėtis, ugdosi tolerancijos nuostatas, išmoksta pasitikėti savimi – vieninteliais ir unikaliais. Karjeros specialistė J. Matulevičienė kalbėjo apie pasirinkimų svarbą. O vienas iš karjeros pasirinkimo žingsnių ir yra mūsų gimnazijos pasirinkimas. Gimnazijos psichologė A. Glinskienė paaiškindama, kad adaptacija yra būdinga visiems, kurie kažką keičia, pirmokams linkėjo visus ketverius metus stengtis dėl savęs, naudotis visomis gimnazijos teikiamomis galimybėmis ir taip rašyti gražią savo, kaip gimnazisto, istoriją.

Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ – tai galimybė mokiniams įsivertinti savo gebėjimus organizuoti mokymosi procesą, atrasti naujų mokymosi būdų, pasidalinti savo patirtimi su bendramoksliais, pažvelgti į tradicines disciplinas kitaip. Tad šįkart organizuodami veiklas „Mokau ir mokausi“ tema įvairių dalykų mokytojai laisvai interpretavo, kaip norėtų pristatyti savo dėstomą dalyką. Vieni mokytojai vasaros karščių apmigdytus gimnazistus aktyvino organizuodami žaidimus ir viktorinas: štai anglų kalbos mokytoja Ramunė Petrosian parengė viktoriną apie anglų kalbos idiomas, o jos kolegė Edita Bolienė savo mokinių anglų kalbos įgūdžius gaivino surengdama net keletą komandinių žaidimų, matematikos mokytoja Nijolė Bazevičienė mokiniams pateikė linksmų matematinių uždavinių, galvosūkių, lietuvių kalbos mokytoja Virginija Jokubauskienė pasiūlė  kalbinių šaradų, galvosūkių ir  nuotaikingų klausimų apie kalbą.

Kiti mokytojai veiklas orientavo į savo asmenybės, kito asmens pažinimą, savybių, padedančių mokytis ir pasiekti kuo aukštesnių rezultatų, išsiaiškinimą: chemijos mokytoja Janė Liutkienė ne tik pamokė žaidimo, padedančio lengviau įsiminti cheminių elementų simbolius, bet pateikė ir keletą  neuropraktikos pratimų, kaip padėti sau sudėtingose situacijose, padaryti pokytį savyje, atstatyti dvasinę pusiausvyrą, įvertinti ir atpažinti savo gerąsias savybes, pomėgius. Istorijos mokytoja Giedrė Škarnulienė taip pat akcentavo savistabą – skatino mokinius suvokiant savo unikalumą ieškoti savo ir klasės draugų panašumų, kuriais remdamiesi gali pasiekti savo tikslų. Anglų kalbos mokytoja Jovita Žilinskienė imituodama išlikimo žaidimą kvietė mokinius padiskutuoti apie stereotipinį mąstymą, kurio keitimas yra tiesus kelias į toleranciją. Fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas surengė mokiniams žaidimą ZIN, kurio tikslas iš trisdešimties užuominų atsakyti į tris klausimus apie Atlantidoje vykusias statybas. Žaidimo eigoje grupėse (mokiniai buvo suskirstyti į tris grupes) išryškėja mokinių lyderystės bruožai ir mokėjimas bendrauti tarpusavyje bei darbo su informacija įgūdžiai. Žaidimas nėra lengvas, nes reikia atlikti kelis nesudėtingus matematinius skaičiavimus ir sugebėti nepasiklysti tarp nereikalingų užuominų. Informacinių technologijų mokytoja Loreta Mazėtytė su mokiniais nagrinėjo atminties lavinimo strategijas, organizavo žaidimą, padedantį įsivertinti savo atmintį. Jos organizuotos veiklos moto tapo Augustus Williamas Hare’is ir Julius Charles’as Hare’is mintis: „Protas yra kaip bagažinė: jei tvarkingai sukrausime, tilps viskas, jei bet kaip – beveik nieko.“

Dailės mokytojas Vidmantas Jankauskas ugdė mokinių kultūrinę patirtį pakviesdamas juos apžvelgti  mūsų gimnazijoje eksponuojamą unikalią senosios olandų tapybos parodą. Ši paroda bus pristatyta ir platesnei auditorijai. O tuo tarpu mokytojas pasakojo: „XVI a. šiaurės Nyderlandų provincijų dailė buvo siejama tos pačios Nyderlandų meno tradicijos kaip pietinių provincijų. 1581 m. šiaurinės Nyderlandų provincijos įkūrė Jungtinę septynių provincijų respubliką, kad pasipriešintų Ispanijos imperijos religiniam persekiojimui ir mokesčių rinkimui. Kova dėl nepriklausomybės tapo 80 metų karo dalimi ir valstybės nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta 1648 m. Priešiška kariuomenė į Šiaurės provincijų teritoriją nebeįžengė nuo 1625 m. Per šį laikotarpį daugelis talentingų menininkų paliko pietinius katalikiškus Nyderlandus ir prisiglaudė prostestantiškuose šiauriniuose Nyderlanduose. Šiaurės Nyderlandų provincijos, paprastai vadinamos geriausiai žinomos provincijos, Olandijos, vardu, sparčiai praturtėjo. Pagrindiniais meno kūrinių užsakovais tapo ne bažnyčios, monarchijos ar aristokratų giminės kaip kitose valstybėse, o praturtėjęs vidurinysis prekybininkų, amatininkų, taip vadinamų biurgerių, sluoksnis. Paveikslai turėjo kaboti paprastuose gyventojų namuose, o ne rūmuose ar bažnyčiose, todėl dauguma XVII a. Nyderlanduose sukurtų paveikslų buvo mažų matmenų. Atitinkamai pakito pagrindinės paveikslų temos: išpopuliarėjo peizažai, buities žanro paveikslai, natiurmortai. Olandų tapybos „aukso amžius“, laikoma, prasidėjo apie 1600 m. ir baigėsi 1672 m.”

Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ – prasmingas mokslo metų pradžios renginys. Jo metu gimnazistai visai nejausdami nuovargio ir įtampos pasisemia saviugdos, savistabos, dienotvarkės organizavimo, bendravimo įgūdžių ugdymosi idėjų, įgyja kultūrinės patirties.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė