Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojai moko ir mokosi. Erasmus+ projekto „Multimodal Mindset“ susitikimas Stambule

Šiandienos visuomenės aštri diskusijų tema yra jaunosios kartos gyvenimas interneto erdvėje. Viena visuomenės dalis įžvelgia didžiules grėsmes dėl vis labiau menkstančio gyvo bendravimo, kita gi mato didžiulę skaitmenizacijos proceso naudą ir neišvengiamybę. Tad dar vieno Erasmus+ projekto „Multimodal Mindset“ partnerių  (Kroatijos, Turkijos, Čekijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos) mokytojų komandos parengė metodiką, kuri aprėpia gyvą bendravimą, skatina kūrybiškumą, ugdo kritinį mąstymą, padedantį suvokti įvairaus pobūdžio komunikacinę medijų medžiagą.

Rugsėjo 19-21 dienomis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojai Jovita Žilinskienė, Asta Grimalauskienė, Tomas Balynas ir Santa Marcinkevičiūtė  dalyvavo Stambule vykusiame pirmajame praktiniame projekto „Multimodal Mindset“ susitikime.

Šio projekto tikslas yra pagerinti mokinių supratimą apie daugiarūšius pranešimus, su kuriais jie susiduria pamokose ir kasdieniame gyvenime, taip pat didinti daugiarūšio raštingumo įgūdžius.  Pirmasis projekto rezultatas, pavadintas „Multimodalinis mąstymas klasėje“, yra mokymo programos, kurią sudaro medijų raštingumo, skaitmeninio pasakojimo ir kūrybinės dramos, kaip mokymo metodų, kūrimas, pristatymas, analizė ir interpretavimas. Pagrindinis dėmesys skirtas didinti mokytojų kompetencijas šioje srityje, kad panaudoję gausią ir įvairią metodiką savo dėstomo dalyko pamokose ugdytų mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, dėmesingumą ir komunikavimo įgūdžius.

Pirmąją mokymų dieną mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Žilinskienė su kolegėmis iš Kroatijos pateikė įvairios metodikos iš medijų raštingumo ir skaitmeninio pasakojimo sričių. Dirbdami komandose mokytojai gilino supratimą apie vaizdinių ir rašytinių pavyzdžių reikšmę, įvairialypį interpretavimą, mokėsi, kaip panaudoti kasdien medijose matomus teksto ir vaizdinius pranešimus ugdant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Lektorės akcentavo, kad kai kurie metodai nėra sudėtingi, glaudžiai susiję su mokinių kasdienybe, todėl užduotys bus nesunkiai įveikiamos, skatinančios pasitikėjimą savimi. Antrą dieną vyko smagūs ir kūrybiški dramos užsiėmimai. Visų komandų mokytojai galėjo pasijusti tikrais aktoriais dalyvaudami scenos žmonių praktikuojamose treniruotėse, kurdami draminius epizodus. Trečią dieną, dramos temai tęsiantis, mokytojai iš aktorių virto literatūros kritikais. Buvo aptarta Viljamo Šekspyro amžinos meilės istorija „Romeo ir Džiuljeta“, netikėtu rakursu pateiktos užduotys skatino komunikuoti ir pasitelkus kūrybiškumą pasiekti bendrų rezultatų. Šios užduotys buvo draminio teksto suvokimo ir rezultatų sklaidos socialinėje erdvėje sintezė. 

Intensyvias darbo dienas paįvairino ir svetingų šeimininkų surengtos ekskursijos po daugiakultūrį Stambulą. Tarsi ištirpę milijoninėje minioje klaidžiojome senamiesčio gatvėmis, grožėjomės žymiausių Stambulo mečečių architektūra, domėjomės istorija, pakilę į Galatos bokštą žavėjomės vakariniu Stambulo vaizdu, kvėpuodami gaiviu Marmuro jūros dvelksmu aplankėme unikalia architektūra garsėjančią ir nuostabiu kraštovaizdžiu džiuginančią turistus Princesės salą.

Mokymų dienos Stambule buvo turiningos: mūsų komanda įgijo naujų profesinių kompetencijų, gilino komunikavimo įgūdžius, patyrė kultūrinio pažinimo džiaugsmą, sugeneravo įgytos patirties sklaidos idėjas.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Santa Marcinkevičiūtė