Jaunieji biotechnologai tobulina kompetencijas VU GMC

Viena iš sparčiausiai besivystančių šiuolaikinio mokslo sričių – biotechnologija, turinti gilias  ir stiprias tradicijas lietuviško mokslo elite. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje jau devinti metai mokiniai turi galimybę mokytis biotechnologijų; dešimtokai – klasikinių, dvyliktokai – šiuolaikinių. Programos skirtos biologinių, cheminių, fizikinių reiškinių, procesų biotechnologijoje nagrinėjimo, kūrimo ir jų taikymo aktualioms šiuolaikinio gyvenimo problemoms spręsti. Sudaryta galimybė mokiniams, besimokantiems tris gamtos mokslus – biologiją, fiziką ir chemiją kaip atskirus dalykus, įgyti tarpdisciplininę gamtamokslinę kompetenciją – apibrėžiant, kas yra biotechnologija ir nusakant jos įvairovę bei raidą, supažindinant bei išmokant taisyklingai vartoti svarbiausias sąvokas bei įvardinant jos panaudojimo sritis ir naudą žmonijai. Daug laiko mokiniai praleidžia laboratorijoje. Mokinio-tyrėjo kompetencija tiriant gyvenamojoje aplinkoje vykstančius procesus bei esminius moderniųjų gyvybės mokslų objektus padeda suprasti įgytų žinių ir gebėjimų svarbą toliau studijuojant aukštosiose mokyklose bei pasirenkant profesiją, ypač tiems mokiniams, kurie numato tolimesnes studijas bei profesinę veiklą susieti su gamtos mokslais.

Nusistovėjo tamprūs ryšiai tarp Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre veikiančio Biotechnologijų instituto ir mūsų gimnazijos. Kasmet VU GMC vyksta Europos biotechnologų savaitės renginiai, kuriuose ketvirti metai dalyvauja ir mūsų gimnazistai. Ir šiais metais grupė mokinių su biotechnologijų mokytojomis dalyvavo Europinės  biotechnologijos savaitės European Week-2022 renginiuose, į kuriuos kviečiama tik 30 respublikos mokinių. Dalyviai išklausė paskaitas, kurias skaitė prof. Gintautas Valinčius, j.m.d. Algirdas Mikšys, dr. Stephen Knox Jones, dr. Renata Minkevičiūtė. Atliko sudėtingus biotechnologinius eksperimentus mokslinėse laboratorijose vadovaujant universiteto moksliniams darbuotojams: dr. Astai Lučiūtei, dr. Jonitai Stankevičiūtei, dr. Mikui Sadauskui, dokt. Robertai Statkevičiūtei, j.m.d. Eglei Žalytei, j.m.d Laurai Klimkaitei.

Keletas mokinių atsiliepimų po seminaro „Imunofermentinė analizė: antikūnų titro nustatymas“: „ Laboratorinis darbas paliko labai gerą įspūdį, dirbti labai smagu ir lengva, kai šalia yra savo srities profesionalai. Darbas reikalauja kantrybės, kruopštumo ir žinių, tačiau dirbti labai įdomu“. Laboratorinis darbas  „Escherichia coli transformacija, naudojant  plazmidinę DNR“: „ Viskas sekėsi neblogai, tik laukimas kiek pabodo bedarant laboratorinį, nes teko laukti po 30 ir 60 minučių prieš tęsiant darbą, reikia kantrybės su tomis biotechnologijomis“. Laboratorinis darbas „Vandenyje tirpių indigoidinių junginių išskyrimas iš bakterijų ir analizė“ įdomus, teko pasidarbuoti su specifine įranga“. Mokinių nuomonė vienareikšmiška – reikia tęsti bendradarbiavimą, dalyvauti šiame renginyje, mokytis biotechnologijų.

Biotechnologijų mokytojos:
biologijos mokytoja metodininkė Juratė Vailionienė,
chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė