Uždarant 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos programą oficialiai paskelbta apie 22021–2027 m. „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos programos patvirtinimą

2022 m. rugsėjo 27 d.  Druskininkuose įvyko 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos programos uždarymo renginys. Jame virtualiai dalyvavo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Beveik 200 dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų viceministras pareiškė, kad Lietuvos ir Lenkijos šalių bendradarbiavimas pasiekė itin aukštą lygį, bei pabrėžė, kad neseniai Vilniuje vykusių abiejų šalių vyriausybių konsultacijų metu buvo numatytos svarbios gairės regioninės politikos, nacionalinio saugumo, energetikos bei infrastruktūros srityse.

Renginio metu buvo pasidalinta džiugia naujiena – rugsėjo 26 d. Europos Komisija oficialiai patvirtino 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos Lenkijos programą.

Jungtinio techninio sekretoriato ir vadovaujančiosios institucijos atstovai pasidalino patirtimi iš 2014–2020 m. finansinio laikotarpio, pristatė apibendrintą ir aktualią informaciją apie naująjį etapą bei apdovanojo projektų partnerius už pasiekimus įgyvendinant projektus. Vienas iš 12 apdovanojimų už paramą muzikaliam ir gabiam jaunimui atiteko Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos „Muzikos garsai“ projektui LT-PL-4R-304 „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius  darbo rinkos poreikius“.

Šventinę nuotaiką padėjo sukurti bendras Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir Punsko meno mokyklos mokinių muzikinis pasirodymas.

Be to, renginio dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti foto paroda, atskleidusia įsimintiniausias pasibaigusio projekto akimirkas.

Renginio kulminacija tapo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų į dangų leidžiami aitvarai, simbolizuojantys polėkį ir naujos  2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos ir Lenkijos programos pradžią.

Aleksandras Kirilovas, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Antanas Jurčys, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas