Mokyklos diena ir pirmokų krikštynos – renginys, tampantis tradicija

Tautiškumo, pilietiškumo tradicijas geba puoselėti tik tvirtais saitais besididžiuojanti bendruomenė. Mūsų gimnazijos bendruomenei labai svarbios vienybės, pagarbos, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir valios veikti, tapatumo puoselėjimo vertybės.  Jos aktualios ir stiprinamos visus mokslo metus, tačiau, siekdama akcentuoti jų svarbą, gimnazijos bendruomenė po metų pertraukos, spalio 28 dieną,  jau antrą kartą organizavo renginį „Mokyklos diena ir pirmokų krikštynos“. Šio renginio tikslai yra kurti emocinę aplinką, kuri padėtų mokiniams ugdytis priklausymo gimnazijos bendruomenei jausmą, skatinti mokinius domėtis gimnazijos istorija, vykdoma veikla, sudaryti sąlygas mokiniams kurti, improvizuoti, ugdyti mokinių vaizduotę, kūrybiškumą, atsakingumą, gebėjimą bendradarbiauti.

Apie gimnazijos tradicijų svarbą, sveikindamas gimnazijos bendruomenę, kalbėjo gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas. Jis pabrėžė, kad beprasmio karo, popandeminių nuotaikų išvarginta visuomenė yra labai jautri, bet  net ir sunkiausius likimo iššūkius nugali  tie, kurie eina į priekį, nebijo keistis. Direktorius V. Skroblas palinkėjo, kad dar tik besiformuojančią Mokyklos dienos šventimo tradiciją puoselėtų visi mokiniai ir taptų  visateisiais jos, o tuo pačiu ir gimnazijos istorijos kūrėjais. Direktoriui antrindama gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė Gerda Brazaitė paskatino visus būti iniciatyvius, nes tik taip galima pajusti, kad gimnazijos tradicijos yra savos,  ir pakvietė mokinius aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamame nuotraukos konkurse bei pasilinksminti surengtoje diskotekoje.

Išklausę sveikinimų, gimnazistai su savo auklėtojais pasinėrė į gimnazijos istoriją: klasėse stebėjo ir analizavo pateiktis su ją atspindinčiomis nuotraukomis ir faktais. Mokiniai sužinojo apie mūsų gimnazijos pradžią,  daug nusipelniusius ne tik gimnazijai, miestui, bet ir šaliai vadovus, mokytojus, mokinius, iki pat šių dienų gyvuojančias tautines ir patriotines nuostatas.

Gimnazijos istoriją atspindinčios pateiktys yra parengtos naudojantis gausia archyvine medžiaga, kurią sudaro įvairūs dokumentai, laiškai. Tad tikėtina, kad ir šiandieninių mokinių gimnazijai skirti laiškai taps gražia jos istorijos dalimi. Šį kartą laiškus gimnazijai rašė jau savo pėdsaką giliai įspaudę, daug patirties ir įspūdžių sukaupę gimnazijos ketvirtokai. Savo laiškuose jie dalijosi apie pirmąsias baimes peržengus gimnazijos slenkstį, apie tai, kad jas pavyko nugalėti susiradus gerų draugų, supratus, kad mokytojai – ne tik dalyką išdėstantys, bet ir padedantys atrasti savo stiprybes žmonės. Ketvirtokai laiškais tarsi kalbėjosi su mūsų gimnazijos pirmokais, išgyvenančiais panašias netikrumo nuotaikas, juos drąsino patys suvokdami, kad čia įgijo vertingų patirčių. Dalis gimnazijos ketvirtokų ne tik dalijosi, bet vis dar kaupė patirtį dalyvaudami edukacijoje-filmo „Viskas bus kitaip” (režisierius Martin Persiel) peržiūroje. Futuristinės krypties filme atskleidžiama, kaip svarbu saugoti savo Žemę, tausoti gamtą, nes po kelių dešimtmečių visko gali nebelikti. Po filmo peržiūros vyko trumpa diskusija – mokiniai  patyrė labai daug įspūdžių.

Ne tik ketvirtokai, bet ir antrokai su trečiokais dalyvavo edukacinėse programose. Antrokai  užsiėmimo ,,Muzika ir matematika” metu patyrė, kad šios dvi disciplinos yra glaudžiai susijusios. Muzikantai Ąžuolas Paulauskas ir Aleksandras Lakšmanas atlikdami improvizacijas pateikė įdomių įžvalgų ir faktų apie muzikos ir matematikos sąsajas: skaičiavimas yra siejamas su žmogaus reakcija į muziką, emocijomis, spontaniškumu, muzikos cikliškumas yra pagrįstas skaičiais. Trečiokams šie lektoriai parengė programą „Džiazo pamoka visiems”. Lygindami  džiazą su klasikine muzika, atskleidė skirtumus, pagrojo tiek klasikos kūrinių, tiek džiazo, papasakojo, kaip gimė džiazas (Naujajame Orleane, Niujorke pirmiausiai tai buvo gatvės stilius ir visų instrumentų improvizacija be jokios ritmikos tvarkos). Muzikantai pasakojo, kad  nuo džiazo pradėjo kurtis popmuzikos stilius, o galiausiai vieną iš jų ir pademonstravo – „parepavo“ apie mūsų gimnaziją.

II, III, IV klasių mokiniai ne tik užsiėmė intelektine veikla, bet ir sportavo. Trečiokai ir ketvirtokai varžėsi tinklinio žaibo turnyruose, kuriuose laimėtojos tapo III a ir IV a klasės. O antrokams buvo organizuotos baudų metimo varžybos. Čia geriausiai pasirodė II c klasė. Gimnazistai progą pasivaržyti turėjo ne tik sportuodami, bet ir konkuruodami protmūšiuose. Jie galėjo pademonstruoti savo žinias apie gimnaziją,  pateikčių apie gimnaziją stebėjimo metu parodytą atidumą, sužinoti dar negirdėtų faktų.

Labai svarbi Mokyklos dienos dalis – pirmokų krikštynos. Šiuo metu gimnazijos pirmokai jau apsipratę su mūsų bendruomenės taisyklėmis, susiradę draugų, tapę drąsesni, todėl, atlikę įvairius išbandymus, galiausiai „pakrikštijami“ ir tampa visateisiais mūsų taip vadinamo Vanagyno vanagais. O išbandymų kelias – tai mokytojų ir ketvirtokų suorganizuotas žaidimas-viktorina „Skrydis per Vanagyną“. Visos pirmokų klasės aplankė 6 stoteles: „Mūzų buveinę“, „Vanagų bunkerį“, „Kalbų proskyną“, „Vanagų lizdą“, „Matematikos raistą“ ir „Chemijos klampynę“. Stotelėse atlikdami įvairias užduotis, spėliodami, dirbdami komandose, tapydami ne tik demonstravo savo kūrybiškumą ir sumanumą, bet svarbiausia, buvo skatinami bendradarbiauti, matyti ir girdėti vieni kitus – taip greičiau pasiekė rezultatų.

Įveikusius visas užduotis, gimnazijos aktų salėje pirmokus pasitiko krikštynų organizatoriai ketvirtokai. Jie surengė aktyvinantį žaidimą, taip išsklaidydami besikaupiantį jaudulį: mat pirmokai čia turės pademonstruoti atliktą namų darbą – klasės prisistatymą. Pirmoji pasirodė I b klasė, visų nuotaiką kėlusi energingu šokiu. Po jų pasirodžiusi I e klasė pademonstravo humoristinį vaizdo įrašą, kuriame visi aptaria, kaip jiems sekasi naujoje mokykloje. Tretieji pasirodę I f klasės mokiniai visus  prajuokino, nes pora vaikinų klasę pristatė persirengę išraiškingų formų merginomis, o visa klasė taip pat pradžiugino linksmu šokiu. I d klasės mokiniai atliko  savo sukurtą šmaikščią dainą apie mūsų gimnaziją, kurios leitmotyvu tapo pertraukų ilgesys.  1c klasės visos auditorijos šūksniais pasitikti aktyvistai humoristiškai pristatė savo klasiokus paminėdami keletą juokingų faktų apie kiekvieną. Ir dainuodami, ir šokdami pirmokai ne tik juokavo, bet ir išreiškė pagarbą savo auklėtojams, gimnazijos mokytojams. O I a klasės mokinius pristatė pati auklėtoja Lina Gailienė. Ji savo kaspinėliais pasipuošusius auklėtinius apibūdino kaip „paprastus, bet ne prastus“, o jie, prisistatę kaip Barbių ir Kenų klasė, galiausiai pagal  dainą ,,Barbie girl“ ir atliko ironišką inscenizaciją. Visi pirmokai įrodė, kad yra ne tik kūrybiški, gebantys dirbti komandoje, bet ir turi puikų humoro jausmą. Pasirodę, prisijuokę mūsų gimnazijos jauniausieji atliko „krikšto“ priesaiką ir audringai sugiedoję gimnazijos himną tapo tikrais vanagais.

Prieš porą metų pirmą kartą įvykusi, pandemijos sustabdyta, Mokyklos diena vėl atgimė. Ji pavyko, todėl galima tikėtis, kad vizija pildysis – Mokyklos diena taps ilgamečiu tradiciniu renginiu. Taigi tradicijos sąvoka šiandien, kai, rodos, svarbiausia tik individo saviraiška, mūsų gimnazijos bendruomenei turi ypatingą prasmę, tampa sava, išgyventa ir suprantama, nes tradicija yra bendrai kuriama.

Lietuvių kalbos mokytoja Santa Marcinkevičiūtė ir Knyg(i)ų klubo narės