Lapkričio 29-tąją paminėjome Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 65-ąsias žūties metines

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos I-II klasių mokiniai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas, mokytojai Irena Motūzienė ir Antanas Kalinauskas lapkričio 29 dieną dalyvavo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 65-ųjų žūties metinių pagerbimo ceremonijoje, kuri vyko Vilniaus Antakalnio kapinėse esančiame Valstybės vadovų panteone.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos  Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir anūkė pulkininkė leitenantė Inga Jencevičienė, įvairių institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai.

„Visoje Lietuvos istorijoje sunku rasti asmenybių, kurios prilygtų Adolfui Ramanauskui-Vanagui darbais, liudijančiais Tėvynės meilę, pasiaukojimą vardan jos ir dvasios tvirtybę. Talentingas ir mylimas mokytojas, okupantams pradėjus sistemingai naikinti ir terorizuoti Tautą, išėjo į mišką ir tapo nepalaužiamu Laisvės kariu, kilniu Laisvės mokytoju. Mes, laisvėje gyvenantys ir laisvę ginti įsipareigoję nepriklausomos Lietuvos piliečiai, visada liksime dėkingi ir mylintys Vanago mokiniai“, –  sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

 Apie savo senelį kalbėjo Adolfo Ramanausko-Vanago anūkė pulkininkė leitenantė Inga Jencevičienė. Ji dalyvavusiems ceremonijoje trumpai priminė 1957 metus – partizanų vado žūties metus, palygino, kaip tada gyveno Laisvojo Vakarų pasaulio žmonės ir kaip buvo elgiamasi Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje.

„Tikiu, kad Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo, yra ir bus laisvės simbolis Lietuvą mylinčių žmonių širdyse, mintyse ir darbuose“, – teigė Inga Jencevičienė. Ji pabrėžė, kad kaimyninėje šalyje besikartojant „laukiniam žiaurumui, aidint šūviams, mirštant žmonėms“ Lietuvos pokario kovos ir partizanų vado, jos senelio, herojiškas pasirinkimas „nušvinta dar ryškiau“.

Mūsų gimnazistai, dalyvaudami Adolfo Ramanausko-Vanago žūties metinių ceremonijoje, ne tik pagerbė partizanų vadą, tačiau jo – kario ir mokytojo – atminimą įprasmino atlikdami orientacinio detektyvo programos užduotis. Edukacinio renginio metu gimnazistai turėjo įvairiose Vilniaus erdvėse surasti objektus, susijusius su Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimu, veikla, tragišku likimu. Gerai suplanuotoje interaktyvioje veikloje mokiniai pagilino žinias apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, kurį 2018 metais Seimas, minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir A. Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, pripažino jį su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovu.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas, gimė 1918 m. kovo 6 d. JAV. 1921 m. Ramanauskų šeima grįžo į Lietuvą. A. Ramanauskas 1936 m. baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, mokėsi Klaipėdos, o ją 1939 metais praradus, – Panevėžio pedagoginiame institute. Tapęs pedagogu kurį laiką dirbo Dzūkijos regione įvairių mokyklų mokytoju, 1941–1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio mėnesį tapo partizanu.

Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo suimtas 1956-ųjų metų spalio 12 dieną Kaune. Po žiaurių kankinimų 1957 m. lapkričio 29 dieną Vilniuje buvo sušaudytas, o jo palaikų užkasimo vieta ilgą laiką buvo nežinoma. Tik 2018 metais Lietuvos partizanų bei Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago  palaikai buvo rasti Vilniaus Našlaičių kapinėse ir spalio 6 dieną palaidoti Lietuvos valstybės vadovų panteone Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Mūsų gimnazijos bendruomenei itin svarbios partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo datos, nes jos ugdo istorinę atmintį, pagarbą kovojusiems už Lietuvos laisvę, pasididžiavimą savo tauta ir pasiryžimą ją ginti.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė