Saulės šviesos palytėti

Žvarbų birželio 2-osios rytą prie Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos būriavosi mokiniai. Į klausimą, kur susiruošė, smagiai atsakė, kad vyksta į svečius pas Liudą Vasarį. Literatūros pamoka Pilotiškių kaime, ant garsiojo Aušrakalnio buvo galutinis kelionės tikslas. Vinco Mykolaičio-Putino tėvų namų kambaryje kabantis paties rašytojo pieštas kunigaikščio Gedimino portretas, sodyboje augantis putinas ir net katinėlis, kurį visiems norėjosi paglostyti, kūrė ypatingą bendrumo pojūtį, kurio nepatirsi skaitydamas vadovėlį ar net garsųjį romaną „Altorių šešėly“. Nors šaltą, bet šviesią dieną visiems norėjosi užlipti ant Aušrakalnio, surasti geltonųjų kačpėdėlių, pažiūrėti į tolį ir įsivaizduoti, apie ką čia galėjo mąstyti svajingas ir drovus Liudas Vasaris.

Vinco Mykolaičio-Putino kelias iš šio Suvalkijos kaimo vedė į Kauną, laikinąją Lietuvos sostinę. Čia Lietuvos universitete dėstė ne tik Vincas Mykolaitis-Putinas, bet ir kiti garsūs Lietuvos rašytojai, dvasininkai Maironis ir Juozas Tumas-Vaižgantas. Apsilankę šių didžių Lietuvos patriotų muziejuose pasijutome tarsi saulės nušviesti. Pakiliai nuteikė tautinis Maironio namų interjeras ir įdomios edukacinės užduotys. O kukliame Juozo Tumo-Vaižganto bute atsivėrė galimybė visai kitaip pažvelgti ir į šią asmenybę, ir į jo garsiausią kūrinį „Dėdės ir dėdienės“. Svarbiausia šio rašytojo gyvenimo spalva – geltona. Geltonos buvo rašytojo namuose čirškusios kanarėlės, geltonos spalvos ir jurginų rūšis, išvesta specialiai rašytojo jubiliejui. O ir mokinius, sėkmingai įveikusius edukacines užduotis, programos vadovas nuolatos vadino tikrais saulės vaikais, deimančiukais.

„Sveika, Saule, anksti kėlus, vandenėliu apsiprausus ir rasele apsišlaksčius! Abiem rankom skirki miglą. Leisk pasveikinti pasaulį“, – rašė J.Tumas-Vaižgantas. Mums, Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniams ir mokytojoms, šis prisilietimas prie trijų literatūros klasikų asmenybės ir kūrybos fragmentų atvėrė naujų santykio su literatūra galimybių, suteikė kasdienybei šviesos ir įkvėpimo.

Lietuvių kalbos mokytojos Eglė Barysienė ir Aldona Butrimanskienė