Žengiame į vasarą pagerbę labai gerai besimokančius ir gimnaziją garsinančius I–III klasių mokinius

Čia – šalia parko – lyg apvaizda,
Tik daug tikresnė nei tikra,
Mus nuo pikto ir klystkelių saugo
Mūsų mokykla.
Mus nuo pikto ir klystkelių saugo
Senoji mūsų mokykla.

Birželio 12 dieną gimnazijos aktų salėje gausiai susirinkusios gimnazijos bendruomenės (mokinių, jų tėvų, mokytojų) lūpose skambėjo vienijantys Alberto Antanavičiaus sukurto „Mokyklos himno“ žodžiai. Taip prasidėjo labai gerai besimokančių ir gimnaziją garsinančių I–III klasių mokinių pagerbimo šventė.

Renginio vedėjai Liucija Bernatavičiūtė, I f klasės mokinė, ir Martynas Astikas, III f klasės mokinys, kalbėjo, kad birželis – vasaros pradžia, kviečianti maudytis saulės sušildytuose vandenyse, gėrėtis gamtos stebuklais, skanauti vasaros vaisius. Tad labai graži mūsų gimnazijos tradicija – išeinant vasaroti, pasidžiaugti šauniais visų mokslo metų rezultatais ir apdovanoti mūsų geriausius mokinius, olimpiadų ir konkursų laimėtojus, garsinusius gimnaziją ir Alytų.

Labai gerai besimokančius ir gimnaziją garsinančius mokinius, puikiai juos auklėjančius tėvelius ir padedančius pasiekti kuo geriausių rezultatų mokytojus sveikino gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas: „Apie 80 gimnazistų šiandien yra sveikinami ir apdovanojami kaip geriausiai besimokantys mokiniai. Tai 12% iš visų gimnazijos mokinių. Per mažai yra kalbama apie tuos, kurie kuria pridėtinę vertę. Jie mums yra labai svarbūs. Jiems pagarba. Dėl jų jaučiame didžiulę atsakomybę. Jie gimnazijoje gali pasiimti geriausią, ką mes galime duoti“. V. Skroblas pabrėžė, kad mūsų gimnazijoje nuolatos vyksta pokyčiai, vis gerinantys sąlygas mokiniams siekti ugdymosi tikslų: tarptautinio projekto rezultatas – 5 atnaujinti kabinetai, 28 mokiniai pagal Erasmus projektą aplankė 6 pasaulio šalis, 35 – Italiją. Šiuo metu 25 mūsų gimnazijos mokiniai ir 25 ukrainiečiai džiaugiasi aktyviu poilsiu Nemunaičio stovykloje.

Gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas ir pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė įteikė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atminimo medalius „Už Alytaus miesto garsinimą“, apdovanojo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus padėkos raštais labai gerai besimokančius, gimnazijos ir Alytaus miesto vardą garsinančius I–III klasių gimnazistus ir jų tėvelius:

už labai gerą mokymąsi, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą bei aktyvią visuomeninę veiklą Gerdą Brazaitę, II a, ir jos tėvus už puikų dukros auklėjimą;

už labai gerą mokymąsi, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Emiliją Miglinaitę, I a, Kristupą Šilalę, II a, Eveliną Aleksandravičiūtę, II e, Novilę Rasimavičiūtę, II e, Eveliną Gecevičiūtę, III a;

už gerą mokymąsi, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Matą Adomaitį, I a, Deimantę Barcevičiūtę, II a, Deimantę Goceikytę, II a, Domą Širvinską, II a, Emanuelę Tarasauskaitę, II a, Vakarę Miliūtę, II d, Mingailę Lukaševičiūtę, II f , Roką Čižiką, III a , Augustą Deimantavičių, III a , Audrių Ditauską, III a , Mangirdą Rulį, III a, Tają Tamkevičiūtę, III a;

už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Gabiją Brazaitę, I a, Kariną Černiauskaitę, I a , Emiliją Burneikaitę, I e, Pijų Keniką, II a, Bernardą Petrašką, II a, Lukreciją Lukoševičiūtę, II b, Arnį Juknevičių, II d, Naglį Eimutį, II e;

už gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Karolį Jančiuką, I a, Adriją Aleksiūnaitę, I c, Aistę Jonušaitę, I c, Nedą Didžiulį, I d , Gabrielę Petrušytę, I f, Deirą Ardzevičiūtę, II a, Dominyką Jakubyną, II a, Rūtą Mockevičiūtę, II a, Emiliją Petrosian, II a, Rugilę Noreikaitę, II a, Denisą Vadeiką, II a, Viltę Maselskaitę, III a, Rugilę Mickevičiūtę, III a, Ugnę Rimskytę, III a;

už labai gerą mokymąsi šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Beatričę Gavėnaitę, I a, Viltę Ivoškaitę, I b, Justę Markuckytę, I b, Einarą Norkų, II a, Gabiją Šulskytę, II a, Vaivą Danisevičiūtę, II c, Rytę Isaikinaitę, II c, Otiliją Pavilonytę, II c, Viktoriją Šliuževičiūtę, II c, Kamilę Gadišauskaitę, II d, Karoliną Račkauskaitę, II d, Benitą Eimutytę, II e, Viltę Urbanavičiūtę, II e, Inetą Vabolytę, II e, Aistę Vailionytę, II e, Justę Jančiauskaitę, II f, Kamilę Vaidogaitę, III a, Ūlą Jezerskaitę, III e, Ugnę Burbulevičiūtę, III f , Emiliją Gegužytę, III f, Aurėją Jasionytę, III f;

už gerą mokymąsi ir pavyzdingą lankomumą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Ugnių Juodį, I d, Edgarą Markauską, I e, Igną Kavaliauską, II e, Kamilę Zinkevičiūtę, II f, Ievą Garlaitę, III a, Martyną Baranauską, III d, Igną Žuravliovą, III d;

už gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Arnoldą Kunc, I b, Nedą Patinską, I b, Liuciją Bernatavičiūtę, I f, Miglę Griškevičiūtę, II f, Vakarę Morkūnaitę, II f, Mantą Zajančkauską, II f, Nojų Pijų Soraką, III a;

už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Augustę Mažeikaitę, I c, Kamilę Dvilinskaitę, II a, Luką Mizaraitę, II a;

už aktyvią muzikinę veiklą, gimnazijos ir Alytaus miesto vardo garsinimą Vakarę Jarmalavičiūtę, III b, ir jos tėvus už puikų dukros auklėjimą;

už aktyvią sportinę veiklą ir gimnazijos vardo garsinimą šiuos mokinius ir jų tėvus už puikų sūnaus/dukros auklėjimą: Eveliną Kiguolytę, I a, Aistę Bračiulytę, I b, Ievą Remeškevičiūtę, I a, Emą Matusevičiūtę, I d, Mildą Girdvainytę, II f, Rugilę Tamošaitytę, II a, Matą Kieravičių, I e, Emilį Radžiukyną, I a, Emilį Valūną, I a, Tautvydą Aleksiūną, I c.

Renginio vedėjams paklausus, ką patys mokiniai mano apie savo pasiekimus, svajones ir tikslus, jų vardu patirtimi pasidalijo Mokinių tarybos pirmininkė, II a klasės mokinė Gerda Brazaitė: „Visus čia susirinkusius vienija sėkmė. Gyvenimas yra kupinas vingių, aukštumų ir žemumų kelias. Vienos duobės gyvenimo kelyje yra gilesnės už kitas, tad iš tiesų  iš šių duobių išlipti ar išsilaikyti aukštumose mums padeda valia. Ji reikalauja daug darbo. Būtent tai ir yra sėkmė. Norint būti sėkmingu žmogumi reikia neapsakomos kantrybės, ryžto bei drąsos. Asmeniškai man šie metai ir buvo tokie, kurie šių savybių veiksmingumą patikrino geriausiai. Taigi jums ir palinkėsiu nepavargti stengtis, nenustoti tobulėti ir būti drąsiems, kantriems bei ryžtingiems“.

Tėvų palaikymas, pagalba yra labai didelė dovana. Juk tėveliams labiausiai rūpi, kaip jų vaikams sekasi, kokia ateitis jų laukia. Jiems ne kartą skaudėjo širdis dėl dukros ar sūnaus nesėkmių. Jie kiekvieną kartą džiaugiasi savo vaikų pasiekimais ir pritaria jų drąsioms svajonėms. Tėvelių vardu sveikindamas gimnazistus Nerijus Rasimavičius, antrokų Novilės ir Salvijaus tėtis, padėkojo renginio organizatoriams, administracijai, mokytojams ir aptarnaujančiam personalui ir labai džiaugėsi, kad jo vaikai pasirinko šią mokyklą.

Mokiniai – visas mokytojo pasididžiavimas. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi  ne tik ją garsinančiais mokiniais, bet ir jiems pasiekti puikių rezultatų padedančiais mokytojais. Gimnazijos direktorius V. Skroblas pasveikino ir įteikė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atminimo taures už Alytaus miesto garsinimą  mokytojams, kurių parengti mokiniai laimėjo prizines vietas respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse: informacinių technologijų mokytojui metodininkui Tomui Balynui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Eglei Barysienei, anglų kalbos mokytojai ekspertei, lotynų kalbos mokytojai metodininkei Agnei Ingelevičienei, matematikos mokytojai metodininkei Laimutei Gečaitei, matematikos mokytojai metodininkei Astai Grimalauskienei, chemijos mokytojai ekspertei Janei Liutkienei, informacinių technologijų mokytojai ekspertei Loretai Mazėtytei, matematikos mokytojai metodininkei Inai Nakvosienei, ekonomikos ir verslumo mokytojai ekspertei Jolitai Noruvienei, muzikos mokytojai metodininkei Juretai Šametienei, istorijos mokytojai metodininkei Astai Šulcienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Janei Zelenienei.

Apdovanotų atminimo taurėmis mokytojų vardu  kalbėjo ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Jolita Noruvienė: „Gyvenimas susideda iš 10% to, kas mums nutinka, ir 90% to, kaip mes į tai reaguojame. Kai žmogus išnaudoja savo vaizduotę, galimybės tampa neaprėpiamos. Daugybė žmonių praranda motyvaciją, nes pasiduoda. Neleiskime baimei ir silpnumui mūsų nugalėti. Kai žmogus nustoja mokytis, jis sustoja vietoje, pradeda senti, „eiti atgal“. Todėl nepasiduokime sunkumams, siekime savo tikslo: „Po 20 m., patikėkite, jūs labiau gailėsitės dėl to, ko nepadarėte, nei dėl to, ką padarėte, tad meskite šalin visus suvaržymus, plaukite iš savo saugaus užutėkio ir gaudykite permainų vėjus. Ieškokite, svajokite ir atraskite.“ (Markas Tvenas)“.

Mūsų gimnazistai gali didžiuotis ne tik puikiais akademiniais pasiekimais, bet ir menine saviraiška. Tad šią apdovanojimų  šventę (organizavo Gimnazijos taryba, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė, lietuvių kalbos mokytoja Rita Vaitkevičienė) pagyvino įvairūs gimnazistų, savo meninius polinkius lavinančių mūsų gimnazijoje ir kitose ugdymo įstaigose, pasirodymai: fleitos garsais savo jėgomis tikėti (Cher daina „Believe“) kvietė I f klasės mokinė Greta Sarpaliūtė (groti moko Alytaus muzikos mokyklos mokytoja Justina Jočytė-Orinienė), valso ritmu žavėjo I c klasės mokinė Augustė Mažeikaitė (Vilijos sporto ir rekreacijos klubo vadovės Vilijos Sližauskienės ugdytinė), užvedantį Lucenzo Don Omar kūrinį „Danza Kuduro“ atliko akordeonistų trio – Matas Matulaitis, Nojus Linkevičius ir Pijus Zamblauskas, II f klasės mokiniai (groti moko Alytaus muzikos mokyklos mokytoja Violeta Ligeikienė), dainomis džiugino III b klasės mokinė Vakarė Jarmalavičiūtė (dainuoti moko Alytaus jaunimo centro vokalinės studijos „Vaja“ mokytoja Aušra Pajedaitė-Jarmalavičienė), III a klasės mokinė Evelina Gecevičiūtė ir gimnazijos muzikos grupė (dainuoti moko ir renginio repertuarą rengė muzikos mokytoja Jureta Šametienė). Šventės dalyvius maloniai nuteikė nauja tradicinio renginio detalė – parengtos skaidrės su mokinių, mokytojų nuotraukomis ir įvardintais pasiekimais, charakteringais žodžiais, kuriais apdovanotieji pasakojo apie save arba mokinius apibūdino juos gerai pažįstantys auklėtojai.

Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo pirmūnais ir gimnazijos vardą garsinančiais mokiniais ir tikisi, kad jų pavyzdys skatins visus gimnazistus gerai mokytis, ugdyti kūrybinius gebėjimus ir garsinti gimnaziją ir miestą.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja