Nepamokinės veiklos diena „Pasirengę prasmingai veikti“

Mokykla dūzgia kaip pačios gamtos sustyguotas avilys – nepamokinio grafiko ritmu veikianti bendruomenė įprasmina gimnazijos direktoriaus žodį, klasių auklėtojų pamokymus, pagalbos mokiniui specialistų patarimus ir priminimus, mokytojų parengtas veiklas, nuolat atnaujinamų gimnazijos erdvių apžiūrą ir smagią klasių ir mokinių fotosesiją.

Taip rugsėjo 4 dieną vyko tradiciškai organizuojama nepamokinės veiklos diena „Pasirengę prasmingai veikti“. Šio renginio tikslai yra sudaryti sąlygas mokiniams lengviau įsijungti į mokymosi veiklą po vasaros atostogų ir palengvinti I klasių bei kitų naujai atvykusių mokinių adaptaciją mokykloje, padėti mokiniams pažinti save ir bendramokslius, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.

Pirmoji pamoka – klasės auklėtojo. Tai  arčiausiai mokinio esantis žmogus, kuris ne tik padeda spręsti iškilusias problemas, bet pirmiausiai išklauso, kartu pasidžiaugia, pataria. Todėl šios pamokos prasmė labai gili – auklėtojai su savo auklėtiniais, kai kurie pagardindami savo susitikimą mėtų arbatos puodeliu, dalijosi vasaros įspūdžiais, aptarė būsimas klasės veiklas, tikslus, lūkesčius, ugdymosi prasmę, mokymosi proceso organizavimą, prisiminė Vanagų etikos kodekso nuostatus ir pasiryžo neprarasdami smalsumo tobulėti ir judėti pirmyn. Saviraiškos galimybes auklėtojai su ugdytiniais aptarė pristatydami mūsų gimnazijoje veikiančius neformaliojo švietimo būrelius ir demonstruodami Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos​ 2022-2023 mokslo metų metraštį, kuriame užfiksuotos įvairių tradicinių, bendruomenės vienybę, mokinių iniciatyvumą atveriančių renginių akimirkos. Veiklas vainikavo klasių fotosesijos: saulėtu oru pasidžiaugti gimnazistai su auklėtojais patraukė į neseniai atnaujintas gimnazijos aplinkos erdves ir  rudeniška nostalgija alsuojantį Miesto sodą.

Po vasaros prasidedantys mokslo metai visiems sukelia jaudulio dėl ateities, bet didžiausius išgyvenimus, ko gero, patiria į naują ugdymosi aplinką patekę gimnazijos pirmokai, nerimastingai atnaujinto ugdymo turinio belaukiantys trečiokai ir paskutinę Rugsėjo I gimnazijoje pasitikę ketvirtokai. Todėl labai svarbu, kad pirmosiomis dienomis mokiniai sulaukia ypatingo dėmesio ir iš administracijos. Gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas pasveikino aktyviai į veiklas besijungiančius pirmokus ir priminė, kad lankomumo, drausmės pažeidimai, žalingų įpročių apraiškos mūsų gimnazijoje netoleruojamos, nes jos tiesiogiai kenkia visavertės ir sėkmingos asmenybės ugdymuisi.  Trečiokams direktorius trumpai apibūdino 2023-2024 m. m. naujoves ir pakvietė susikaupti, rimtai dirbti, nes jau III klasėje bus laikoma VBE dalis. Pavaduotoja Viltautė Jasiūnienė kalbėjo apie mokinių tvarkaraščio sudarymo, ugdomųjų dalykų pasirinkimo subtilybes. Ketvirtokams direktorius ir pavaduotoja akcentavo, kaip svarbu išsirinkti svarbiausius dalykus ir jų siekti.

Svarbius dalykus mokiniams priminė ir gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai. Karjeros specialistė Janina Matulevičienė kalbėjo, kodėl yra svarbu pažinti save siekiant karjeros kelio, skatino domėtis apie profesijas ir studijas. Patarimų, kaip susitvarkyti su dideliu darbiniu ir emociniu krūviu, pateikė gimnazijos psichologė Aistė Glinskienė, kviesdama mokinius kalbėtis ir kreiptis pagalbos iškilus problemoms. Socialinė pedagogė Gintarė Savukynaitė priminė tiesas apie žalingus įpročius, akcentavo, kad svarbiausia būti savimi – smalsiam, draugiškam, atviram. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė mokiniams pristatė savo pareigas gimnazijoje: mokyti sveikos gyvensenos pagrindų, stiprinti mokinių sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti pirmąją pagalbą.

Mokėjimo mokytis kompetencija mūsų gimnazijoje nėra popierinė sąvoka, o kokybišką turinį skleidžianti praktika. Tad  nepamokinės dienos veiklas organizavę mokytojai įtraukė mokinius į diskusijas, kaip sėkmingai įveikti vieno ar kito mokomojo dalyko keliamus iššūkius, kokias problemos sprendimo strategijas taikyti, kalbėjosi apie mokyklos pasirinkimo motyvus, peržiūrėję filmą „Matilda ir atsarginė galva“ diskutavo apie visuomenės spaudimą puikiai mokytis ir to spaudimo įtaką savijautai. Aptartus dalykus mokiniai galėjo taikyti praktiškai spręsdami matematikos galvosūkius, dalyvaudami kalbų viktorinose,  atmintį lavino mokydamiesi cheminių elementų simbolių, praktikavo pasitikėjimo savimi ir komanda užsiėmimus. Atlikę interaktyvias veiklas, daug diskutavę, mokiniai darė išvadas, kad sėkmingai veikti padeda kryptinga veikla, geras komandinis darbas ir darnus tėvų ir mokyklos ryšys.

Taigi nepamokinės veiklos diena „Pasirengę prasmingai veikti“ pasiteisino – gimnazistai turėjo progos prisiminti, kiek gražių dalykų mūsų gimnazijos bendruomenė sukūrė ir pasiekė, pasidalinti savo įgūdžiais, gerosiomis praktikomis, atrasti naujų kelių į sėkmingą mokymąsi, o nauji gimnazijos mokiniai turėjo galimybę nejausdami įtampos adaptuotis naujoje aplinkoje.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja