Po istorines Dzūkijos vietas

„Mes turėsime teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes savo Tėvynės neapleidom…“

                                                                    Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 1948 m. lapkričio 10 d.

Rugsėjo 27 d. gausus II klasių mokinių būrys su istorijos mokytojomis Asta Šulciene ir Giedre Škarnuliene keliavo po istorines Dzūkijos vietas. Apsilankėme Merkinėje – senojoje Dzūkijos krašto sostinėje. Miestelio centre įsikūrusiame muziejuje gidas Mindaugas Černiauskas pristatė šiuolaikiškai įrengtą ekspoziciją, turėjome galimybę išgirsti pasakojimų apie Merkinės pilies ir miesto laikus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo IV Vazos mirtį Merkinėje 1648 m., Lietuvos partizanų įvykdytą Merkinės puolimą 1945 m. ir kitas šio krašto istorijas.

Vėliau apžiūrėjome istorinį pastatą, kuriame mirė valdovas Vladislovas IV Vaza, žydų sinagogų vietą, skulptūrą „Vanagas su vanagėliu“ , skirtą Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Merkio rinktinės vadui, vėliau perėmusiam vadovavimą Dainavos apygardai, o 1948 m. išrinktam Pietų Lietuvos partizanų srities vadu. Viename didžiausių Lietuvoje rezistencijai skirtų memorialų – Merkinės kryžių kalnelyje – pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę.

Vykome į Kasčiūnų kaimą, kur partizanų ryšininko Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje apžiūrėjome atstatytą partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietės bunkerį. Nedidelis Kasčiūnų kaimas pamiškėje, ant aukšto Merkio kranto, tolokai nuo pagrindinių kelių, visą neramų laikotarpį buvo partizanų prieglobstis. 1945 m. bunkeryje buvo įrengta nedidelė spaustuvė, leidžiamas pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas”, čia buvo suplanuotas Merkinės puolimas.

Dzūkijos partizanų atminimą pagerbėme ir prie bunkerio, esančio Norulių miške.

Asta Šulcienė,  Istorijos mokytoja