Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje įvyko tarptautinio Erasmus+ projekto „Multimodal Mindset” baigiamasis sklaidos renginys

Prasmės klausimus kelia ir ieško atsakymų ne vien filosofai ar literatai. Prasmingo ugdymo, metodikos kūrimo, apskritai pedagoginės veiklos įprasminimo dilemas nuolat sprendžia ir mokytojai. Jų prasmės paieškos dažniausiai būna paremtos kūrybine, intelektinę išliekamąją vertę turinčia praktika. Tad lapkričio 16 dieną Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vykusiame Erasmus+ projekto „Multimodal Mindset“ baigiamajame sklaidos renginyje prasmės leitmotyvas skambėjo labai dažnai.

Erasmus+ projekto „Multimodal Mindset“ tikslas – supažindinti mokytojus su naujoviškomis pedagoginėmis priemonėmis, plėsti žinias apie multimodalinį raštingumą, naudojantis inovatyviomis priemonėmis ir metodais mokyti mokinius daugiarūšio raštingumo įgūdžių, padėti mokiniams kritiškai mąstyti apie žiniasklaidos pranešimus, analizuoti multimodalinius tekstus.

Tarptautinės mokytojų komandos (šalys partnerės Kroatija, Turkija, Čekija, Rumunija, Lenkija ir Lietuva) darbo – parengtos metodikos, išbandytos ir susistemintos mokymų medžiagos, sukurtos interneto platformos – sklaidos renginys ypatingas, nes jame ir gyvai, ir nuotoliu dalyvavo suinteresuotų šalių – Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Vidzgirio mokyklos, Alytaus „Volungės“ progimnazijos, Alytaus sporto ir rekreacijos centro, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos, Alytaus Panemunės progimnazijos, Alytaus Šaltinių progimnazijos, Alytaus jaunimo centro, Alytaus profesinio rengimo centro, Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“, Kauno, Vilkaviškio, Marijampolės, Radviliškio, Anykščių rajono gimnazijų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų – atstovų būrys, žiniasklaidos („Dzūkijos veidas“, „Alytaus gidas“) atstovai.

Sveikindamas renginio dalyvius, gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas kalbėjo, kad po moderniomis sąvokomis slypi prasminga patirtis: informacinių technologijų ir tradicinių pažinimo būdų – menų, dramos, teksto suvokimo – sintezės pritaikymas kasdieniniame darbe įkvepia mokinius kurti kažką nepaprasto ir gražaus. V. Skroblas paminėjo, kad mūsų gimnazija vienu metu vykdė net keturis tarptautinius projektus, kurių rezultatai įrodo, kad švietimo bendruomenė ne visada turi remtis egzaminų rezultatais, bet ir džiaugtis bendradarbiavimo teikiama nauda: mokinių kūrybiško mąstymo ugdymu.

Projekto koordinatorė, gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Žilinskienė pristatė parengtą metodiką, kuri aprėpia gyvą bendravimą, skatina kūrybiškumą, ugdo kritinį mąstymą, padedantį suvokti įvairaus pobūdžio komunikacinę medijų medžiagą. J. Žilinskienė kalbėjo, kad šis projektas išaugo kaip tąsa kito tarptautinės komandos vykdyto projekto, pabrėždama, kad jau pasibaigę projektai nenugrimzta į užmarštį, o atgyja vis kitomis formomis, gimdo naujas idėjas. Projekto koordinatorė pasakojo apie visą „Multimodal Mindset“ bendradarbiavimo laikotarpį ir pasiektus rezultatus: komandos susitikimus projekto šalyse, mokytojų kūrybinį darbą, metodikos išbandymą, įveiklinimą su mokiniais, pristatė sukurtą interneto svetainę, kurioje patogu ne tik susirasti norimą medžiagą, pagrįstą pavyzdžiais, metodų įgyvendinimo apibūdinimu, bet ir išklausyti mokomuosius kursus multimodalumo temomis. Pasakodama apie darbinius susitikimus J. Žilinskienė džiaugėsi, kad tai yra galimybė mokytojams keistis idėjomis, skleisti kūrybinę, dalykinę patirtį, giliau pažinti kitų šalių kultūrą ir švietimo sistemą, reprezentuoti savo gimnaziją. O mokiniams atsiveria galimybė išbandyti „Multimodal Mindset“ metodiką per klasės valandėles, integruotą į mokomuosius dalykus, neformalaus švietimo būreliuose, dalyvaujant pilotiniuose projekto renginiuose.

Apie prasmingą projektinės medžiagos panaudojimą kalbėjo ir renginio dalyviai. Patirtimi dalijosi Alytaus Dzūkijos mokyklos mokytoja Daiva Šeštavickienė. Demonstruodama filmuotą medžiagą, ji džiaugėsi kad vienas iš projekto metodų padėjo mokiniams aktyviau įsitraukti į veiklas, pasitikėti vienas kitu, tapti žaismingesniems. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtoja Lina Bubnienė džiaugėsi, kad nors ir metodika parengta mokiniams, tačiau įvairios medžiagos galima panaudoti ir ugdant mažuosius. Ji išreiškė viltį, kad šis prasmingas bendradarbiavimas tęsis ir įvairių ugdymo įstaigų pedagogai bus kviečiami prisijungti prie veiklų.

Apibendrindama renginį J. Žilinskienė akcentavo, kad tarptautiniai projektai ne tik suteikia galimybę skleistis kūrybiškumui, palyginti savo gimnazijos ir kitų šalių ugdymo įstaigų patirtį, galimybes, tačiau ir tampa puikia terpe pažinti kolegas, pasidalinti gyvenimiškomis patirtimis ir, tarsi stabtelėjus beprotišku tempu besisukančiame pasaulyje, šiltai pabendrauti. Mokytoja dėkojo susirinkusiems renginio dalyviams, o ypač „Multimodal Mindset“ komandos nariams: mokytojams Tomui Balynui, Loretai Mazėtytei, Astai Grimalauskienei, Danutei Račkauskienei ir Santai Marcinkevičiūtei, įprasminusiems komandinio darbo filosofiją.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Renginio akimirkos žiniasklaidoje:

https://alytus.lt/lt/naujienos/alytaus-adolfo-ramanausko-vanago-gimnazijoje-ivyko-tarptautinio-erasmus-projekto-multimodal-mindset-baigiamasis-sklaidos-renginys

https://www.facebook.com/dzukijosveidas.lt/videos/3605335293085892