Ateitininkų organizacija

Neformaliojo švietimo programa I-II klasių mokiniams

Tikslas:

Ugdyti mokinių asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, katalikų tikėjimą, sąmoningą savo Tėvynės meilę ir šeimos reikšmingumo sampratą. Dalyvauti visuomenės kultūriniame ir religiniame gyvenime.

Galimybės:

Aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Šiuo metu kuopoje yra 12  narių.

Kuopa vieną kartą per savaitę renkasi į susirinkimus, kuriuose yra sprendžiami kuopos reikalai, ruošiamasi egzaminui, įžodžio šventei.

Dalyvauja gimnazijos ir ateitininkų federacijos organizuotuose renginiuose, bendradarbiauja su Maltos ordinu, ir Maironiečių draugija:

 • Ateitininkų žiemos ir pavasario akademijos.
 • Ateitininkų įžodžio šventė.
 • Vėlinės. Dalyvauja Šv. Mišiose už mirusius mokytojus, aplanko mūsų gimnazijos mirusių mokytojų kapus.
 • Gimnazijos jaunimo organizacijų stovyklos ir savaitgaliai.
 • Bendradarbiavimas su Raudonojo Kryžiaus organizacija ir Maltos ordinu.
 • AF renginiai.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

Adolfo Ramanausko- Vanago gimnazijos ateitininkų kuopos nariai dalyvauja renginiuose ir akcijose:

 • Laisvės gynėjų dienos renginiai.
 • Akcija „Paaukokime RIMI pinigėlius vaikams“.
 • Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
 • Akcija „Maisto bankas“.
 • Savanoriškoje veikloje.
 • Tremtinių kapų tvarkymas.
 • Projektas „Būk aktyvus, būk sveikas“.
 • „Religinės literatūros skaitovų konkursas“.
 • Projekte „Pasimatuok profesiją“.
 • Piligriminis žygis „Tau Tėvyne“.
 • ES projektas-stovykla „Lavink savo įgūdžius, būk kūrybingas“.

Laimėjimai, pasiekimai:

Padėkos raštai už dalyvavimą renginiuose, akcijose.

Užsiėmimų vieta:

Kuopos susirinkimai vyksta Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 209 kab.

Būrelio vadovė Irena Motūzienė