Ateitininkų organizacija

Neformaliojo švietimo programa I-II klasių mokiniams

Tikslas: ugdyti mokinių asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, katalikų tikėjimą, sąmoningą savo Tėvynės meilę ir šeimos reikšmingumo sampratą. Dalyvauti visuomenės kultūriniame ir religiniame gyvenime.

Galimybės: aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Vykdoma veikla gimnazijoje

Šiuo metu kuopoje yra 18  moksleivių sąjungos narių.

Kuopa vieną kartą per savaitę renkasi į susirinkimus, kuriuose yra sprendžiami kuopos reikalai, ruošiamasi egzaminui, įžodžio šventei.

Dalyvauja gimnazijos ir ateitinininkų federacijos organizuotuose renginiuose, bendradarbiauja su Maltos ordinu, ir Maironiečių sąjunga:

 1. Ateitininkų žiemos ir pavasario akademijos;
 2. Ateitininkų įžodžio šventė;
 3. Vėlinės. Dalyvauja Šv. Mišiose už mirusius mokytojus, aplanko mūsų gimnazijos mirusių mokytojų kapus.
 4. Gimnazijos jaunimo organizacijų stovykla „ Mums rūpi mūsų šaknys“;
 5. Organizacijų savaitgalis „Mes esame draugai – tu ir aš“;

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

Adolfo Ramanausko-Vanago ateitininkų kuopos nariai dalyvauja renginiuose ir akcijose:

 1. Laisvės gynėjų dienos renginiai.
 2. Lietuvos jaunimo dienos.
 3. Akcija „Paaukokime RIMI pinigėlius vaikams“.
 4. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
 5. Atstovavimas Dainavos krašto vietovės ateitininkų valdybai.
 6. Akcija „Maisto bankas“;
 7. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje.
 8. Tremtinių kapų tvarkymas.

Laimėjimai, pasiekimai

 1. Du mokiniai išlaikė ateitininkų egzaminą ir priėmė įžodį.
 2. Padėkos raštai už dalyvavimą renginiuose, akcijose.

Užsiėmimų vieta: kuopos susirinkimai vyksta Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 209 kab.

Būrelio vadovė Irena Motūzienė