Ateitininkų organizacija

Neformaliojo švietimo programa I-II klasių mokiniams

Tikslas:

Ugdyti mokinių asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, katalikų tikėjimą, sąmoningą savo Tėvynės meilę ir šeimos reikšmingumo sampratą. Dalyvauti visuomenės kultūriniame ir religiniame gyvenime.

Galimybės:

Aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Šiuo metu kuopoje yra 13  moksleivių sąjungos narių.

Kuopa vieną kartą per savaitę renkasi į susirinkimus, kuriuose yra sprendžiami kuopos reikalai, ruošiamasi egzaminui, įžodžio šventei.

Dalyvauja gimnazijos ir ateitinininkų federacijos organizuotuose renginiuose, bendradarbiauja su Maltos ordinu, ir Maironiečių sąjunga:

 1. Ateitininkų žiemos ir pavasario akademijos;
 2. Ateitininkų įžodžio šventė;
 3. Vėlinės. Dalyvauja Šv. Mišiose už mirusius mokytojus, aplanko mūsų gimnazijos mirusių mokytojų kapus;
 4. Gimnazijos jaunimo organizacijų stovykla „ Mums rūpi mūsų šaknys“;
 5. Organizacijų savaitgalis „Mes esame draugai-tu ir aš“;
 6. Protmūšis „Ko nežino Pakštas?“.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

Adolfo Ramanausko-Vanago ateitininkų kuopos nariai dalyvauja renginiuose ir akcijose:

 1. Laisvės gynėjų dienos renginiai;
 2. Akcija „Paaukokime RIMI pinigėlius vaikams“;
 3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas;
 4. Akcija „Maisto bankas“;
 5. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje;
 6. Tremtinių kapų tvarkymas;
 7. Projektas „Būk aktyvus, būk sveikas“;
 8. Projektas-stovykla „Aš sportuoju, o kur tu?“;
 9. „Religinės literatūros skaitovų konkursas“;
 10. Projektas-stovykla „O mums geriausia Lietuvoj“.

Laimėjimai, pasiekimai:

 1. Religinės literatūros skaitovų konkurse I vieta;
 2. Padėkos raštai už dalyvavimą renginiuose, akcijose.

Užsiėmimų vieta:

Kuopos susirinkimai vyksta Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje 209 kab.

Būrelio vadovė Irena Motūzienė