Dailės studija

Dailės studijos veikla orientuota į dailei gabių mokinių kūrybinį tobulėjimą. Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvaldyti įvairias dailės technikas, tobulinti dailės suvokimą. Skatinami dalyvauti visuomenės ir kultūrinėje veikloje, grožiu praturtinti savo gyvenimą.  Mokiniai prasmingai realizuoja savo kūrybinius polinkius – dalyvauja projektuose, pleneruose, konkursuose, akcijose. Sukurti darbai eksponuojami įvairiose parodose. 

2020–2021 m. Ieva Nedzinskaitė ir Rūta Baležentytė surengė virtualias autorines kūrybos darbų parodas. Dauguma mokinių birželio mėn. dalyvauja respublikinėje parodoje Vilniuje. Ievos Nedzinskaitės darbas bus eksponuojamas Meninių iniciatyvų centro (Centrum inicjatyw artystycznych) organizuotame tarptautiniame projekte-parodoje Varšuvos mieste (Lenkija). Daugelis mokinių dalyvavo mini plenere prie Dailidės ežerėlio gegužės mėn. pabaigoje. Keli mokiniai dekoruoja darželio ,,Du gaideliai“ lauko sieną.

Užsiėmimai vyksta gimnazijos dailės studijos patalpose. ir kitose erdvėse. 

Būrėlio vadovas Vidmantas Jankauskas, dailės mokytojas metodininkas.