Dailės studija

Dailės studija skirta mokiniams, aktyviai besidomintiems dailės veikla. Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvaldyti įvairias dailės technikas, tobulinti dailės suvokimą. Skatinami dalyvauti visuomenės ir kultūrinėje veikloje, grožiu praturtinti savo gyvenimą.  Sudaromos sąlygos realizuoti savo kūrybinius polinkius dalyvaujant gimnazijoje, mieste, rajone, respublikoje ir  užsienyje rengiamose parodose, projektuose, konkursuose.  

Visi dailės parodų dalyviai apdovanojami diplomais, padėkos raštais, pažymėjimais, asmeninėmis dovanomis.

Dailės studijos užsiėmimai vyksta gimnazijos dailės studijos patalpose.

Vadovas Vidmantas Jankauskas, dailės mokytojas metodininkas.