Jaunasis tyrėjas

Neformaliojo švietimo programa I-II ir III-IV klasių mokiniams

Tikslas: bendraujant, bendradarbiaujant su bendraminčiais ir bendraamžiais susipažinti su naujomis technologijomis, tyrimo metodais, gilintis į pasirinktą sritį, mokantis taikyti mokslinį metodą, atlikti tyrimus, kurie sudomino, gerinti eksperimentinių ir teorinių užduočių sprendimo įgūdžius bei pasitikrinti savo profesinius ketinimus.

Galimybės: saviraiška, laisvas bendravimas, atsipalaidavimas nuo įtampos bendraminčių būryje. Gamtamokslinių kompetencijų,  eksperimentinio, tiriamojo darbo įgūdžių pagilinimas.

Galėsite pasitikrinti savo polinkius ir lengviau susidaryti ugdymosi planą, rengtis ir dalyvauti chemijos, aplinkosaugos, gamtos konkursuose.

Vykdoma veikla gimnazijoje

Saugaus, tvarkingo, taisyklingo darbo laboratorijoje įgūdžių suformavimas.

Medžiagų sintezė, analizė, išskyrimas iš mišinių, įdomiųjų bandymų atlikimas.

Savarankiškas tyrimas, taikant mokslinio darbo metodą

Konkursinių tiriamųjų darbų rengimas.

Įvairaus sudėtingumo uždavinių sprendimas.

Pagalba įsisavinant chemijos ugdymo programos pagrindus.

Įvairių olimpiadų ir konkursų uždavinių sprendimas.

Teorinės medžiagos ir eksperimentinės medžiagos nagrinėjimas pagal LiTChO bei kitų konkursų programas

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

Dalyvavimas chemijos olimpiadose ir konkursuose.

Tiriamųjų  darbų  pristatymas respublikinėse konferencijose ir konkursuose.

Išvykos į chemijos pramonės įmones bei mokslo įstaigas.

Laimėjimai, pasiekimai

Sėkminga konkurencija:

  • 58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II prizininkai ir III etapo dalyviai.
  • Respublikinio dr. Bronislavo vardo chemijos konkurso 9–10 klasių mokiniams prizininkai.
  • Įdomiųjų bandymų demonstravimas, metodikų aiškinimas renginiuose: Žemės dienos, Kalėdos, edukaciniai užsiėmimai jaunesniems moksleiviams-gimnazijos svečiams.

Mokymasis neakivaizdinėse mokyklose ( „Pažinimas“, NMA, Biochemijos mokykla).

Geri eksperimentinio darbo įgūdžiai.

Patobulinti skaičiavimo uždavinių sprendimo įgūdžiai.

Užsiėmimų vieta: 406 kabinetas. 

Būrelio vadovė chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė.