Jaunųjų šaulių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-II ir III-IV  klasių jauniesiems šauliams

Tikslai:

 • Naujai atvykusius būrelio narius ir jaunuosius šaulius, pagal jų amžių ir įgytų žinių lygį, parengti I, II, III, IV jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programų kursams.
 • III, IV pakopas ir instruktoriaus vardą jau turintiems j. šauliams padėti savo žinias ir gebėjimus perteikti žemesnių pakopų j. šauliams.
 • Išugdyti fiziškai stiprią ir moraliai pilnavertę asmenybę, gebančią mylėti save ir kitus, esant būtinybei, mokėti apginti savo šalį.

Galimybės:

Šaulių namuose turime gerą mokymo bazę, šaudyklą. Bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis bei organizacijomis, DK Birutės ulonų batalionu, KASP 1R savanoriais, sudarome  puikią terpę ugdyti jaunųjų šaulių patriotizmą, pagarbą sau ir aplinkiniams, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drausmę ir pareigingumą.

Vykdoma veikla gimnazijoje 2019–2020 m. m.

Dirbame pagal I, II, III ir IV jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programą, kuri paremta teorijos nagrinėjimu, taktinėmis pratybomis, žygiais, tarpmokykliniu jaunųjų šaulių bendravimu, kultūriniu lavinimu.

Prioritetas – parengti asmenybę, gebančią mylėti save, Tėvynę, jos papročius ir tradicijas, o iškilus grėsmėms, būti pasiruošusią ją ginti.

Kadangi gimnazijoje šiam ugdymui neturime tinkamų sąlygų – dirbame Šaulių namuose, todėl mūsų būrelio j. šauliai – aktyvūs dalyviai visose karininko A. Juozapavičiaus 1-osios šaulių rinktinės veiklose. Šventėse, pratybose atstovavome gimnazijos ir rinktinės vardu. Šeštadieniais vykome į žygius, dalyvavome KASP 1R savanorių organizuotuose mokymuose .

Vasaros ir rudens atostogų metu vyko jaunųjų šaulių ugdymo pakopų ir Orientavimosi vietovėje, Taiklaus šaulio ir Lyderio kursų stovyklos, kuriose gimnazijos jaunieji šauliai kėlė savo pakopinį žinių lygį, gilino turimas žinias kursuose, o Kajus Vislavičius ir Karolina Bingelytė vadovavo būriams.

Vasaros atostogų metu Ignas Nedzinskas ir Mantvydas Milius dalyvavo tarptautinėse sporto varžybose Klaipėdoje, o nemažas būrys- atostogavo Klaipėdoje dislokuotame Dragūnų batalione ir dalyvavo edukacinėje – pažintinėje veikloje .

Rugsėjo mėnesį pradėjome karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1 rinktinės varžybomis iš pneumatinio šautuvo DK Birutės bataliono poligone “Šaudymo varžybos 2019“ . Kartu su   Dzūkijos, Šaltinių, Piliakalnio ir Panemunės pagrindinių mokyklų jaunaisiais šauliais  organizavome karines – sportines pratybas. Lapkričio 20 d. Putinų gimnazijoje iškilmingos šventės, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti metu Matas Grigaravičius ir Dovydas Griškevičius priėmė iškilmingą jaunojo šaulio Pasižadėjimą.

Organizavome ekskursiją į Vilnių, dalyvavome edukacijoje „Vaikai Sibiro tremtyje“, pažintinėje ekskursijoje po Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Vilniaus senamiestį.

Dalyvavome gimnazijos šimtmečio bėgime ir gimtadienio šventėje,  karininko A.Juozapavičiaus 1-osios rinktinės 100-mečio šventėje, visose Alytaus miesto organizuojamuose renginiuose – Iškilmingų rikiuočių dalyviai.

Būrelio jaunieji šauliai dalyvavo projekte „Sėkmės istorija“ su buvusiais jaunaisiais šauliais, dabar studentais, specialistais, kariais. Savo gyvenimiškomis patirtimis dalinosi Laura Kaškonaitė, Žygimantas Krasnickas, Alginta Jasionytė, Brigita Vinikaitytė, Ugnius Podkoritovas.

Būrelio jaunieji šauliai-aktyvūs talkininkai. Dalyvaujame visose akcijose, tvarkome šaulių ir žuvusiųjų už Tėvynę kapus prie Angelų Sargų bažnyčios, talkinome Šaulių namų remonto metu. Aktyviausi šiose veiklose buvo Kajus Vislavičius, Emilis Lažaunykas, Auksė Garnytė, Dominykas Senikas, Ignas Nedzinskas.

Atostogų metu jaunieji šauliai dalyvavo šaulių ugdymo pakopų stovyklose DK Birutės ulonų batalione ir Kazlų Rūdoje. Visi sėkmingai išlaikė testus. Jiems įteikti ugdymo pakopas atitinkantys pažymėjimai. Šauniausio šaulio rinkimuose Emilis Lažaunykas pateko į antrą turą, o „Šauliškoje naktyje“ jaunieji šauliai susipažino su rinktinės ir būrelio veikla, žaidė stalo žaidimus, susitiko su atsargos majoru Arūnu Dudavičiumi, orientavimosi sporto meistras V.Tamulionis organizavo orientavimosi uždaroje patalpoje varžybas, o Edgaras Judickas papasakojo apie rytų kovų menus ir pravedė pratybas.

Organizavome taktinius užsiėmimus Dzūkijos mokyklos mokiniams.

Nuotolinio mokymo metu kartojome ir atlikome Radijo ryšio, Topografijos, Išgyvenimo kurso užduotis.

Dalyvavome KASP 101 kuopos organizuotame 20 km. žygyje  “Trims karių kartoms įamžinti” , kartu su AMBC jaunimu ir Piliakalnio progimnazija keliavome Dainavos partizanų takais.

Organizavome savaitės dienos stovyklą.

Vasaros atostogų metu jaunieji šauliai dalyvaus: Dovydas Griškevičius- I, Ignas Nedzinskas, Auksė Garnytė –III ir Dominykas Senikas, Emilis Lažaunykas, Kajus Vislavičius, Gytis Šimanskis-IV   ugdymo pakopų stovyklose, Auksė Garnytė ir Kajus Vislavičius plauks baidarėmis.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų: drauge su kariniu mokymu dalyvavome kultūrinėje ir sportinėje veikloje. Aktyviai bendravome su klubais: „Atomas“, „Du vilkai“, „Alitas“, Alytaus kraštotyros muziejumi, AMBC jaunimu, kitomis mokyklomis. Ignas Nedzinskas – aktyvus tarptautinių  žaidynių dalyvis, Karolina Bingelytė, Auksė Garnytė, Dominykas Senikas, Emilis Lažaunykas, Ignas Nedzinskas ir Kajus Vislavičius – aktyvūs padėjėjai visose šventėse ir renginiuose.

Laimėjimai, pasiekimai

 • Tarptautinėse jaunųjų šaulių sporto varžybose Klaipėdoje Ignas Nedzinskas (II b) taiklaus šaudymo rungtyje iškovojo II vietą. Mantvydas Milius (IV f) puikiai pasirodė vandens rungtyje.
 • Už nuopelnus LŠS – dovana stovykla Klaipėdoje, Dragūnų batalione. 
 • Gimnazijos jaunieji šauliai – aktyvūs visų valstybinių ir gimnazijos švenčių dalyviai iškilmingoserikiuotėse.
 • Šiemet teko garbė dalyvauti KASP organizuotame 20 km. žygyje, nešti ir uždegti deglus Sausio 13 d. žuvusiems pagerbti prie Angelo paminklo.  
 • Visi gimnazijos jaunieji šauliai už aktyvų dalyvavimą LŠS veikloje aprengti lauko uniformomis.
 • Emilis Lažaunykas, Kajus Vislavičius, Dominykas Senikas, Ignas Nedzinskas, Karolina Bingelytė, Mantvydas Milius, Karolis Alakvoščius, Ieva Barysaitė, Matas Grigaravičius už aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje apdovanoti karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės vado Skirmanto Valatkevičiaus diplomais.
 • karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1 rinktinės 106 kuopos varžybose iš pneumatinio šautuvo –III vieta;
 • dauguma III-IV pakopos būrelio narių stovyklose – būrių vadai, aktyvūs pagalbininkai visoje rinktinės šauliškoje veikloje;
 • Matas Grigaravičius ir Ignas Nedzinskas dalyvavo tradiciniame bėgime“Gyvybės ir mirties taku“ Vilniuje.

Mes dirbame pagal mūsų ideologą Vladą Putvinskį. Jis šaulį įsivaizdavo kaip dvasios aristokratą.

Užsiėmimų vieta: Šaulių namai, DK Birutės batalionas, poligonas, APGV pagalbos centras,  Vidzgirio miškas, Alytaus apskrities teritorija.

Būrelio vadovė Ramūnė Jasaitienė