Jaunųjų šaulių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-II ir III-IV  klasių jauniesiems šauliams

Tikslai:

  • Naujai atvykusius būrelio narius ir jaunuosius šaulius, pagal jų amžių ir įgytų žinių lygį, parengti I, II, III, IV jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programų kursams.
  • III, IV pakopas jau turintiems j. šauliams padėti savo žinias ir gebėjimus perteikti žemesnių pakopų j. šauliams.
  • Išugdyti fiziškai stiprią ir moraliai pilnavertę asmenybę, gebančią mylėti save ir kitus, esant būtinybei, mokėti apginti savo šalį.

Galimybės:

Šaulių namuose turime gerą mokymo bazę, šaudyklą. Bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis bei organizacijomis, DK Birutės ulonų batalionu, KASP 1R savanoriais, sudarome  puikią terpę ugdyti jaunųjų šaulių patriotizmą, pagarbą sau ir aplinkiniams, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drausmę ir pareigingumą.

Vykdoma veikla gimnazijoje 2020–2021 m. m.

Dirbame pagal I, II, III ir IV jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programą, kuri paremta teorijos nagrinėjimu, taktinėmis pratybomis, žygiais, tarpmokykliniu jaunųjų šaulių bendravimu, kultūriniu lavinimu.

Prioritetas – parengti asmenybę, gebančią mylėti save, Tėvynę, jos papročius ir tradicijas, o iškilus grėsmėms, būti pasiruošusią ją ginti.

Kadangi gimnazijoje šiam ugdymui neturime tinkamų sąlygų – dirbame Šaulių namuose, todėl mūsų būrelio j. šauliai – aktyvūs dalyviai visose karininko A. Juozapavičiaus 1-osios šaulių rinktinės veiklose. Šventėse, pratybose atstovavome gimnazijos ir rinktinės vardu. Šeštadieniais, kol dar nebuvo karantino, vykome į žygius, dalyvavome KASP 1R savanorių organizuotuose mokymuose .

Vasaros atostogų metu vyko jaunųjų šaulių ugdymo pakopų stovyklos, kuriose gimnazijos jaunieji šauliai kėlė savo pakopinį žinių lygį: Gabrielė Jaškevičiūtė, Dovydas Griškevičius- II, Erika Peleckaitė, Ignas Nedzinskas, Sandra Matonytė, Adrijanas Šveiteris – III , o Kajus Vislavičius, Gytis Šimanskis, Emilis Lažaunykas ir Dominykas Senikas sukarintoje stovykloje Rukloje išsilaikė IV jaunųjų šaulių ugdymo pakopos kursą. Kajus Vislavičius ir Emilis Lažaunykas vadovavo būriams stovyklose.

Rugsėjo- spalio mėn. dalyvavome rinktinės šaudymo varžybose „Geras šaulys 2020“ – iškovojome IV vietą ir estafetėje „Ulonų takas“ DK Birutės ulonų batalione.

Rugsėjo 17-20 dienomis Raganės poilsiavietėje (Palanga) vyko Lietuvos šaulių sąjungos XXII jaunųjų šaulių žaidynės, kuriose jie varžėsi 7-iose skirtingose rungtyse. Rinktinės komandos sudėtyje dalyvavo net keturi gimnazijos jaunieji šauliai: Erika Peleckaitė, Ignas Nedzinskas, Kajus Vislavičius ir Kamilė Kavaliauskaitė. Rinktinės komanda iškovojo IV vietą.

Būrelio jaunieji šauliai moka aktyviai dirbti net ir šaltuoju metų laiku karantino laikotarpiu – kitaip tariant, stiprina ne tik mąstymą, IT gebėjimus, valią, bet ir kūną, ugdo sveiką gyvenimo būdą dalyvaudami įvairiose virtualaus bėgimo ir ėjimo akcijose „Išbėk žodį – LIETUVA“, „Kiek noriu, tiek einu“ ir kt.

Kad mokymasis nebūtų nuobodus, kūrėme nuotraukų videofilmą apie būrelio veiklą. Originaliausiai sukurti pasisekė Gabrielei Jaškevičiūtei.

Prisimindami Sausio 13-osios įvykius, dalyvavome akcijoje “Atmintis gyva, nes liudija“. Jaunųjų šaulių namų languose sužibo pagarbos žvakės.

Žiemos sporto šventė Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ojoje rinktinėje šiemet vyko nuotoliniu būdu, dėl esamos situacijos Lietuvoje ir pasaulyje. Prie šių veiklų prisijungė ir būrelio jaunieji šauliai.  Kovo mėnesį, be pasirengimo pakopoms, jaunieji šauliai pasinerė į mįslių pasaulį: ieškojo mieste pasislėpusių objektų, nustatė kiek kilometrų ir kokia kryptimi jie nutolę nuo gyvenamosios vietos.

Vasario 16 d. minėjime Kajus Vislavičius ir Emilis Lažaunykas priėmė Šaulio Priesaiką.

Po karantino organizavome ekskursiją į Kauną: IX forte dalyvavome edukacijoje „Sibiro tremtyje“, pažintinėje ekskursijoje po požemius, Vytauto Didžiojo karo muziejuje apžvelgėme naujas ekspozicijas.

Dalyvavome miesto organizuojamuose renginiuose – Iškilmingų rikiuočių dalyviai.

Organizavome taktines pratybas Dzūkijos mokyklos mokiniams.

Nuotolinio mokymo metu kartojome ir atlikome Rikiuotės, Radijo ryšio, Topografijos, Išgyvenimo kurso užduotis.

Organizavome savaitės dienos stovyklą, dalyvavome baidarių žygyje Merkiu.

Vasaros atostogų metu  jaunieji šauliai dalyvaus: Dovydas Griškevičius – parašiutininkų, Ignas Nedzinskas – IV pakopos Rukloje, Kotryna Dumbliauskaitė, Einaras Kazlauskas – I-II, Gabrielė Jaškevičiūtė, Dovydas Griškevičius – III pakpų stovyklose, Erika Peleckaitė vadovaus būriui.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų: drauge su kariniu mokymu dalyvavome kultūrinėje ir sportinėje veikloje. Virtualiai bendravome su klubais: „Atomas“, „Du vilkai“, „Alitas“, Alytaus kraštotyros muziejumi, AMBC jaunimu, kitomis mokyklomis.

Laimėjimai, pasiekimai:

  • Tarptautinėse jaunųjų šaulių sporto varžybose Palangoje rinktinės komanda, kurios sudėtyje dalyvavo ir gimnazijos šauliai: Erika Peleckaitė, Ignas Nedzinskas, Kajus Vislavičius ir Kamilė Kavaliauskaitė, iškovojo IV vietą. 
  • Gimnazijos jaunieji šauliai – aktyvūs visų valstybinių ir gimnazijos švenčių dalyviai Iškilmingose rikiuotėse.  
  • Visi II- IV pakopas turintys gimnazijos jaunieji šauliai už aktyvų dalyvavimą LŠS veikloje aprengti lauko uniformomis.
  • Emilis Lažaunykas, Kajus Vislavičius, Dominykas Senikas, Ignas Nedzinskas, Gabrielė Jaškevičiūtė, Erika Peleckaitė, Sandra Matonytė už aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje apdovanoti karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės vado Skirmanto Valatkevičiaus diplomais.
  • karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1 rinktinės varžybose iš pneumatinio šautuvo “Geras šaulys 2020“ – IV vieta;
  • dauguma III-IV pakopos būrelio narių stovyklose – būrių vadai, aktyvūs pagalbininkai visoje rinktinės šauliškoje veikloje;
  • Emilis Lažaunykas ir Kajus Vislavičius, sulaukę pilnametystės, davė šaulio Priesaiką.

Mes dirbame pagal mūsų ideologą Vladą Putvinskį. Jis šaulį įsivaizdavo kaip dvasios aristokratą.

Užsiėmimų vieta: Šaulių namai, DK Birutės batalionas, poligonas, APGV pagalbos centras, Vidzgirio miškas, Alytaus apskrities teritorija.

Būrelio vadovė Ramūnė Jasaitienė