Kino studija

Neformaliojo švietimo programa I-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Puoselėjant mokinių kūrybinį mąstymą ir individualumą, plėtoti meninės raiškos priemonių pažinimą bei gebėjimą taikyti jas kūryboje; analizuoti ir vertinti videomeno apraiškas meniniame ir kasdieniame gyvenime.

Galimybės:

Siekiama, kad per kino užsiėmimus mokiniai:

  • analizuodami videomeno žanrus, susipažintų   su įvairiu stilistiniu bei sociokultūriniu jų kontekstu (kostiumai, architektūra, grimas, interjeras ir kt.) bei plėtotų savo meninius interesus;
  • per komandinį darbą ugdytųsi bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, mokytųsi derinti idėją su jos įgyvendinimo galimybėmis;
  • tirtų, stebėtų ir fiksuotų aplinką, gamtą, emocines žmogaus būsenas bei socialinius įvykius;
  • pasitikėtų savo kūrybinėmis išgalėmis, norėtų tobulėti kurdami ir pažindami kino meną;
  • kūrybingai reikštų savo mintis, jausmus, požiūrį kino priemonėmis, būdais, procesais;
  • interpretuotų ir vertintų filmus.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Įgyvendiname kilusias idėjas. Filmuojame trumpametražius filmus, muzikos klipus, eksperimentinius projektus ir t.t. Žiūrime trumpametražius ir pilnametražius filmus, juos aptariame ir diskutuojame. Vykdomos paskaitos su svečiais iš užsienio dirbančiais kino ir teatro industrijose.

Būrelio vadovas Andrija Petkevičiūtė