Knyg(i)ų klubas

Neformaliojo švietimo programa I-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Ugdyti šiuolaikišką, gerbiančią ir gebančią kritiškai vertinti literatūrą, turinčią platų požiūrį į pasaulį, besivadovaujančią tolerantiškumo principais, kūrybišką  asmenybę.

Galimybės:

 • Gilinti grožinio teksto suvokimo  įgūdžius skaitant ir aptariant pačių pasirinktą neprograminę, pagal poreikį ir privalomąją literatūrą;
 • Gilinti teksto kūrimo įgūdžius susipažįstant ir kuriant įvairių žanrų poeziją ar prozą, publicistikos žanro kūrinius;
 • Organizuoti mokinių kūrybos, rašytojų kūrybos skaitymo popietes gimnazijoje, dalyvauti gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautiniuose kūrybiniuose konkursuose ir renginiuose;
 • Plėsti bendraminčių ratą bendradarbiaujant su kitų gimnazijos neformaliojo švietimo būrelių mokiniais, kitų šalies mokyklų mokiniais ir skleisti mokinių kūrybą interneto erdvėje: Facebook Knyg(i)ų klubo grupėje, gimnazijos svetainėje;
 • Ugdytis kritinį mąstymą organizuojant ir dalyvaujant kultūriniuose, tolerancijos ugdymo renginiuose ir projektuose.

Vykdoma veikla gimnazijoje

 • Užsiėmimų metu (taip pat ir Facebook Knyg(i)ų klubo grupėje) vykstantys pokalbiai apie perskaitytas knygas, jų analizė, interpretacija;
 • Mokinių kūrybos dirbtuvės – grožinių tekstų kūrimas ir aptarimas, perskaitytų knygų recenzijų rašymas, straipsneliai  apie gimnazijoje vykusius renginius, spektaklių peržiūras, interviu;
 • Bendradarbiavimas su kitų gimnazijos neformaliojo švietimo būrelių mokiniais;
 • Skaitymo popiečių organizavimas;
 • Dalyvavimas renginiuose, skirtuose paminėti Maironio 160-ąsias gimimo ir 90-ąsias mirties metines, popietės su lietuvių kalbos mokytojomis organizavimas;
 • Viktorinos, skirtos Knygnešio dienai paminėti, organizavimas klasių valandėlių metu.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

 • Tarptautinio kūrybinio projekto „Vilnius: nuo praeities į dabartį” organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka;
 • Projekto „Būk mano draugas“ organizavimas ir vykdymas Alytaus miesto pradinėse mokyklose (Erasmus projekto „Silent Scream“ sklaida);
 • Dalyvavimas jaunųjų kūrėjų stovykloje „Vasaros akademija“ Anykščiuose;
 • Dalyvavimas respublikiniame meninio skaitymo konkurse „Tylios sienos, žodžių paliestos“;
 • Dalyvavimas 55-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse;
 • Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje;
 • Dalyvavimas respublikiniame eilėraščių konkurse „Švenčiu Lietuvą“;
 • Dalyvavimas 55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapo finaliniame renginyje-kūrybinėse dirbtuvėse;
 • Dalyvavimas tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ moksleivių poezijos skaitymuose „Augame kartu su eilėraščiu“;
 • Dalyvavimas respublikiniame Borutaičių poezijos konkurso „Ali – Alio! Pavasaris!“.

Laimėjimai, pasiekimai

 • Patobulėję rašytinio teksto (minties raiška, turinio prasmė), komunikavimo (laisvumas, iniciatyvumas, reflektavimas), įvairaus žanro tekstų kūrimo įgūdžiai;
 • Gebėjimas įsivertinti savo ir bendraamžių kultūrinę brandą, pažinimo poreikį ir perspektyvas;
 • 55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II turo laureatė (poezijos sekcija);
 • 55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies turo geriausių darbų penketukas (literatūros kritikos sekcija);
 • Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II turo II vieta.

Užsiėmimų vieta:

312 kabinetas, privati Facebook grupė Knyg(i)ų klubas.

Klubo vadovė Santa Marcinkevičiūtė