Knyg(i)ų klubas

Neformaliojo švietimo programa I-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Ugdyti šiuolaikišką, gerbiančią ir gebančią kritiškai vertinti literatūrą, turinčią platų požiūrį į pasaulį, besivadovaujančią tolerantiškumo principais, kūrybišką  asmenybę.

Galimybės:

 • Gilinti grožinio teksto suvokimo  įgūdžius skaitant ir aptariant pačių pasirinktą neprograminę, pagal poreikį ir privalomąją literatūrą.
 • Gilinti teksto kūrimo įgūdžius susipažįstant ir kuriant įvairių žanrų poeziją ar prozą, publicistikos žanro kūrinius.
 • Organizuoti mokinių kūrybos, rašytojų kūrybos skaitymo popietes gimnazijoje, dalyvauti gimnazijos, miesto, šalies kūrybiniuose konkursuose ir renginiuose.
 • Plėsti bendraminčių ratą bendradarbiaujant su kitų gimnazijos neformaliojo švietimo būrelių mokiniais ir skleisti mokinių kūrybą interneto erdvėje: Facebook Knyg(i)ų klubo grupėje, gimnazijos svetainėje.

Vykdoma veikla gimnazijoje

 • Užsiėmimų metu (taip pat ir Facebook Knyg(i)ų klubo grupėje) vykstantys pokalbiai apie perskaitytas knygas, jų analizė, interpretacija.
 • Mokinių kūrybos dirbtuvės – grožinių tekstų kūrimas („Kai durys užsidaro, atsiveria širdis (Knyg(i)ų klubas virtualiai)“) ir aptarimas, perskaitytų knygų recenzijų rašymas, straipsneliai apie gimnazijoje vykusius renginius („Varžydamiesi viktorinoje I–II klasių gimnazistai prasmingai paminėjo Kovo 16-ąją – Knygnešio dieną“,  „Auksinis spalis gimnazijoje – poeto Pauliaus Širvio šimtųjų gimimo metinių mėnuo“).
 • Bendradarbiavimas su gimnazijos maironiečiais organizuojant literatūrinius renginius (Knygnešio dienai skirtos viktorinos organizavimas,  netradicinė pamoka „Kol praeis liūdesys…“, skirta Pauliaus Širvio šimtosioms gimimo metinėms).
 • Bendradarbiavimas su III klasių III klasių fotografijos ir medijų meno grupės mokiniais (kūrybinis haiku ir fotografijos projektas „Pavasaris budina žemę“, fotografijos ir poezijos projektas „Laisvės šviesoje“).

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

 • Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų filologų konkurse (Ugnės Gudaitytės eilėraščių rinkinys „Saulėti serbentai“ – II turas, Akvilės Rakauskaitės eilėraščių rinkinys „Namai, įkūnyti žmoguje“ – I turas).
 • Dalyvavimas respublikiniame rašinio konkurse „Kai praeitis prabyla: Lietuvos partizanų kovų istorinio ir kultūrinio paveldo apmąstymas“ ( Kamilė Vaidogaitė, Ugnė Gudaitytė).
 • Dalyvavimas virtualiame respublikiname iliustracijų kūrybos konkurse, skirtame poeto Vytauto Mačernio metams (Kamilės Vaidogaitės iliustracija „Likimo ratas“, darbas paskelbtas Joniškio kultūros centro Facebook puslapyje).
 • Dalyvavimas respublikiniame renginyje – virtualioje poezijos naktyje „Kas švyti vasario nakties danguje?“ (Knyg(i)ų klubo poezijos kūrėjų eilėraščiai).

Laimėjimai, pasiekimai

 • Patobulėję rašytinio teksto (minties raiška, turinio prasmė), komunikavimo (laisvumas, iniciatyvumas, reflektavimas), įvairaus žanro tekstų kūrimo įgūdžiai.
 • Gebėjimas įsivertinti savo ir bendraamžių kultūrinę brandą, pažinimo poreikį ir perspektyvas.

Užsiėmimų vieta:

 312 kabinetas, privati Facebook grupė Knyg(i)ų klubas.

Klubo vadovė Santa Marcinkevičiūtė