Knyg(i)ų klubas

Neformaliojo švietimo programa I-IV klasių mokiniams

Tikslas

Ugdyti šiuolaikišką, gerbiančią ir gebančią kritiškai vertinti literatūrą, turinčią platų požiūrį į pasaulį, besivadovaujančią tolerantiškumo principais, kūrybišką  asmenybę.

Galimybės

 • Gilinti grožinio teksto suvokimo  įgūdžius skaitant ir aptariant pačių pasirinktą neprograminę literatūrą, programinius kūrinius vertinant iš platesnės perspektyvos.
 • Gilinti teksto kūrimo įgūdžius susipažįstant ir kuriant įvairių žanrų poeziją ar prozą.
 • Organizuoti mokinių kūrybos skaitymo popietes gimnazijoje, sklaidą virtualioje erdvėje.
 • Skleisti mokinių kūrybą ir plėsti bendraminčių ratą interneto erdvėje – Facebook platformoje, privačioje Knyg(i)ų klubo grupėje.

Vykdoma veikla gimnazijoje

 • Užsiėmimo metu (taip pat ir Knyg(i)ų klubo grupėje) vykstantys pokalbiai apie perskaitytas knygas, jų analizė, interpretacija.
 • Mokinių kūrybos dirbtuvės – grožinių tekstų kūrimas, perskaitytų knygų recenzijų rašymas, straipsneliai apie gimnazijoje vykusius renginius (Viktorina gimnazijoje „Žymiausi mūsų gimnazijoje dirbę ir mokęsi žmonės“ (2019-10-01), „Metų posakis – „Vaiko teises iškviesiu“ (2019-10-18), „Projektas „Pro klasės langą“ (2019-11-11), „Viktorina, skirta paminėti Gimtosios kalbos dieną“).
 • Mokinių kūrybos aptarimas užsiėmimų metu.
 • Bendradarbiavimas su gimnazijos maironiečiais organizuojant literatūrines popietes (eilėraščių, skirtų gimnazijai, kūrimas, poetiniai etiudai „Pro klasės langą“).

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

 • Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų prozininkų konkurse ,,Žmogus gamtoje, gamta žmoguje” (padėkos už miniatiūras).
 • Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų filologų konkurse (Akvilės Rakauskaitės eilėraščių rinkinys „Marcipaniniai saldainiai“ – II turo (eilėraščių sekcija)  II vieta).

Laimėjimai, pasiekimai

 • Patobulėję kalbėjimo (minties raiška, turinio prasmė), komunikavimo (laisvumas, iniciatyvumas, reflektavimas), įvairaus žanro tekstų kūrimo įgūdžiai.
 • Gebėjimas įsivertinti savo ir bendraamžių kultūrinę brandą, pažinimo poreikį ir perspektyvas.

Užsiėmimų vieta: 312 kabinetas, privati Facebook grupė Knyg(i)ų klubas.

Klubo vadovė Santa Marcinkevičiūtė