Maironiečių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-III klasių mokiniams

Tikslas

Ugdyti pagarbą gimtojo krašto istorijai ir kultūrai, skatinti domėtis savo tautos tradicijomis, etnokultūriniu paveldu bei puoselėti mokinių kūrybiškumą.

Galimybės

 • Literatūrinių bei kultūrinių renginių organizavimas gimnazijoje gyvai ir  nuotoliniu būdu;
 • Dalyvavimas  respublikiniuose literatūriniuose ir  etnokultūriniuose projektuose ir etnokultūros olimpiadoje nuotoliniu būdu;
 • Dalyvavimas  miesto filologiniuose renginiuose ir lietuvių kalbos olimpiadoje nuotoliniu būdu.

Vykdoma veikla gimnazijoje

 • Poetinė kompozicija, skirta poeto Pauliaus Širvio 100 metų jubiliejui;
 • Vaizdinė medžiaga ,,Maironio poezijos skaitymai“;
 • Vaizdinė medžiaga apie Užgavėnių tradicijas;
 • Vaizdinė medžiaga, skirta Sausio 13-osios minėjimui.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

 • Dalyvavimas miesto filologiniuose renginiuose ir lietuvių kalbos olimpiadoje;
 • Dalyvavimas  miesto ir respublikinėje etnokultūros olimpiadoje;
 • Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Tarmių lobynai“;
 • Dalyvavimas respublikiniame fotonovelių konkurse ,,Mėlyno sapno svajinga šalis“(skirta poeto Vytauto Mačernio 100 metų jubiliejui);
 • Dalyvavimas tęstiniame respublikiniame projekte ,,Tautos dvasios beieškant“.

Laimėjimai, pasiekimai

 •  Respublikinė etnokultūros olimpiada – III vieta;
 • Respublikinės varžytuvės ,,Tarmių lobynai“– III vieta;
 • III klasės mokinė respublikinio fotonovelių konkurso laureatė;
 • Lietuvių kalbos olimpiada, II etapas – III vieta;
 • Raštingiausio miesto dešimtoko konkursas – I vieta;
 • II klasės mokinė Auksinės kengūros diplomo (lietuvių kalbos žinios) laimėtoja.

Užsiėmimų vieta: 310 kabinetas                                    

Būrelio vadovė Janė Zelenienė