Maironiečių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I–III klasių mokiniams

Tikslas: Ugdyti pagarbą gimtojo krašto istorijai ir kultūrai, skatinti domėtis savo tautos tradicijomis, etnokultūriniu paveldu bei puoselėti mokinių kūrybiškumą.

Galimybės:

 • Dalyvavimas kultūriniuose bei literatūriniuose renginiuose mieste ir respublikoje;
 • Dalyvavimas patriotiniuose renginiuose mokykloje ir mieste;
 • Dalyvavimas gerumo akcijose: tremtinių kapų tvarkymas Rumbonių kapinėse;
 • Dalyvavimas etnokultūriniuose projektuose ir etnokultūros olimpiadoje;
 • Kultūrinių renginių organizavimas mokykloje.

Vykdoma veikla gimnazijoje :

 • Meninio skaitymo konkurso organizavimas;
 • Etnokultūrinių varžytuvių ,,Iš senolių skrynelės…“ organizavimas;
 • Advento popietės organizavimas;
 • Literatūrinių  renginių organizavimas. Maironio 160 –ųjų gimimo metinių minėjimas.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

 • Dalyvavimas respublikinėje etnokultūros olimpiadoje;
 • Dalyvavimas respublikiniame kraštotyros  projekte ,, Tautos dvasios beieškant“;
 • Dalyvavimas respublikiniame kraštotyros konkurse: ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“;
 • Dalyvavimas respublikinėse varžytuvėse  ,,Tarmių lobynai“;
 • Dalyvavimas Lietuvos  vaikų ir moksleivių –liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse ,,Tramtatulis“.

Laimėjimai, pasiekimai:

 • Regioninėje etnokultūros olimpiadoje – II vieta;
 • Respublikinėje etnokultūros olimpiadoje – II vieta;
 • Respublikinėse varžytuvėse ,,Tarmių lobynai“–II vieta;
 • Respublikiniame mokinių kraštotyros konkurse ,,Tautos dvasios beieškant“– I vieta.

Užsiėmimų vieta: 310 kabinetas.

Būrelio vadovė: Janė Zelenienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.