Maironiečių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-III klasių mokiniams

Tikslas

Ugdyti pagarbą gimtojo krašto istorijai ir kultūrai, skatinti domėtis savo tautos tradicijomis, etnokultūriniu paveldu bei puoselėti mokinių kūrybiškumą.

Galimybės

 • Dalyvavimas kultūriniuose bei literatūriniuose renginiuose mieste ir respublikoje;
 • Dalyvavimas patriotiniuose renginiuose mokykloje ir mieste;
 • Dalyvavimas gerumo akcijose: senolių lankymas Rumbonių parapijos namuose, tremtinių  kapų tvarkymas Rumbonių kapinėse;
 • Dalyvavimas etnokultūriniuose projektuose ir etnokultūros olimpiadoje;
 • Kultūrinių bei literatūrinių renginių organizavimas mokykloje.

Vykdoma veikla gimnazijoje

 • Meninio skaitymo konkurso, kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su gimnazijos ateitininkų organizacija bei Knyg(i)ų būreliu.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų

 • Dalyvavimas respublikinėje etnokultūros olimpiadoje;
 • Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Mūsų lobynai“ ( varžytuvės ,,Tarmių lobynai“);
 • Dalyvavimas respublikiniame kraštotyros konkurse: ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“
 • Dalyvavimas projekte ,,Mums rūpi mūsų šaknys“ Alytaus r. Nemunaičio vasaros stovykloje.

Laimėjimai, pasiekimai

 • Respublikinėje etnokultūros olimpiadoje – II vieta;
 • Respublikinėse varžytuvėse ,,Tarmių lobynai“– I vieta;
 • Respublikiniame kraštotyros konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“– I vieta;
 • Šalies mokinių kraštotyriniame konkurse ,,Tautos dvasios beieškant“-I vieta.

Užsiėmimų vieta: 310 kabinetas

Būrelio vadovė Janė Zelenienė