Pranešimas apie pažeidimą

  1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

  2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

  3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

  4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

  5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

  6. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti?

  7. Papildomos pastabos ir komentarai.