Šiuolaikinės muzikos būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-II, III-IV klasių mokiniams

Tikslas:

Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
Sistemiškai, pagal kiekvieno gebėjimus, plėsti muzikines žinias, stiprinti įgūdžius ir suteikti papildomas dalykines kompetencijas.

Galimybės: 

Turėsite visas galimybes muzikuoti, mokytis dainuoti ir groti įvairiais muzikos instrumentais, tai puiki galimybė aktyviai praleisti laisvalaikį ir atsipalaiduoti nuo kasdienybės, išbandyti save bei  įgyti puikių įgūdžių ir naujų draugų.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, kūrybiniuose projektuose, koncertuose;

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

Koncertai, muzikos olimpiados, dainų festivaliai, konkursai  miesto ir šalies mastu;

Laimėjimai, pasiekimai:

Alytaus miesto ir rajono lopšelių-darželių, bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų konkursas „DAINUOJU ŠALELEI LIETUVAI“ – I vieta,

Dzūkijos regiono muzikos (meno), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalis „Dzūkų balsas“, skirtas Dzūkijos metams paminėti – I vieta, 

Etnokultūros varžytuvės ,,Tarmių lobynai“– III vieta.

Padėkos, atminimo raštai įvairiuose festivaliuose, koncertuose.

Užsiėmimų vieta: 206 (muzikos) kabinetas.

Būrelio vadovė muzikos mokytoja metodininkė Jureta Šametienė.