Tarptautinis bendradarbiavimas persikėlė į Alytų

Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla tęsia projektinę veiklą „Comenius partnerystė“. Šio projekto tikslas yra stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. 
Nuo 2006 m. Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo finansuojamame projekte „Kalba – žinių jungtis. Comenius partnerystė“. Mūsų partneriai yra 3 Italijos mokyklos, 1 Prancūzijos, 1 Ispanijos ir 2 Portugalijos mokyklos. Su savo partneriais susitinkame du kartus per metus. Projektiniai susitikimai jau vyko Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje. Ir štai gegužės 7-10 d. Alytuje sulaukėme 26 mokytojų iš minėtų šalių. Mūsų svečiai ypač laukė šio susitikimo.

Projekto „Kalba – žinių jungtis“ tikslas – integruotas kalbos ir dalyko mokymas (ang. Content and Language Integrated Learning – CLIL), kai mokiniai kito dalyko (pvz. istorijos ar biologijos) mokosi užsienio kalba. Šį projektą mūsų mokykloje koordinuoja vyresnioji anglų k. mokytoja Jovita Žilinskienė.

Projekto dalyviai pristatė savo veiklą, kurią vykdė nuo paskutinio susitikimo rudenį Ispanijoje. Mūsų mokyklos projektus pristatė anglų k. vyresnioji mokytoja Edita Bolienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė Aldona Butrimanskienė, vokiečių k. mokytoja Jurgita Kamandulienė, 11 kl. mokinys Vilius Tamošiūnas kartu su savo sesėmis dešimtokėmis Agne ir Ugne. Klausydami kiekvienos šalies integruotų kalbos ir kitų dalykų projektų, susipažįstame su naujais mokymo metodais, kuriuos taikome ugdymo procese, pasirenkame idėjų naujiems projektams, tobuliname užsienio kalbos žinias taip patvirtindami, koks svarbus Švietimo mainų paramos fondo skelbiamas šūkis „Mokomės visą gyvenimą“.

Gegužės 7 d. surengėme tarptautinį seminarą visiems mūsų mokyklos mokytojams „ES šalių švietimo sistemos, jų panašumai ir skirtumai bei ugdymo rezultatai“. Seminare buvo pristatytos ES šalių – Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos švietimo sistemos. Pokalbio-diskusijos metu dalyviai įgijo tarptautinio bendradarbiavimo įgūdžių, dalinosi gerąja patirtimi, analizavo ES šalių švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, nagrinėjo problemas, gilino bendrąją pedagoginę ir bendrakultūrinę kompetencijas, praplėtė žinias apie ES šalių švietimo sistemų reformas. Mūsų mokyklos mokytojai įgytas žinias galės panaudoti ugdymo proceso tobulinimui.

Gegužės 8 d. mūsų svečiai lankėsi Alytaus miesto savivaldybėje, susitikome su miesto meru Česlovu Daugėla ir jiems buvo pristatytas Alytaus miestas.

Mokykloje projekto dalyviai turėjo progą įvertinti mūsų mokinių muzikinius sugebėjimus. Buvo parodytas šiais metais mokykloje pastatytas miuziklas „Liepų žydėjimo kvapas“. Šio miuziklo autorės: choreografijos mokytoja metodininkė Birutė Sereičikaitė ir vyresnioji muzikos mokytoja Jureta Šametienė, dekoracijų ir kostiumų autorės: dailės mokytoja metodininkė Dalia Adukevičienė ir vyresnioji technologijų mokytoja Irma Linkevičienė. Miuziklo dalyviai sulaukė publikos ovacijų.

Svečius iš užsienio supažindinome ne tik su Adolfo Ramanausko-Vanago vidurine mokykla, Alytaus miesto kultūrinėmis vertybėmis, bet ir organizavome ekskursijas į Vilnių, Trakus bei į tautodailininko Antano Česnulio sodybą netoli Druskininkų.

Tautodailininko Antano Česnulio sodyboje su skulptūrų ir poilsio parku svečiai gėrėjosi jo paties rankomis pastatytu vėjo malūnu ir unikalių medžio drožinių ekspozicija. Mūsų svečiai ypač buvo sužavėti akmenų siena su daugybe nišų, į kurias menininkai iš visos Lietuvos veža savo išdrožtus Rūpintojėlius, skulptūrine kompozicija „Žmogaus ir medžio gyvenimas“, kompozicijomis pasakų motyvais bei daugybe kitų dirbinių.

Užsieniečiams patiko ir Vilniaus senamiestis bei lankymasis Trakuose. Visas ekskursijas lydėjo jų susižavėjimo pilni šūksniai „Puiku! Nuostabu! Nepakartojama!“

Mūsų mokyklos direktorius Virginijus Skroblas visiems projekto dalyviams sakė: „Gal mes esame kitokie, gal kitose šalyse ir gražiau, tačiau susipažinę su jūsų šalimis, mes supratome, kad ir mes esame šio to verti.“ Ir mes net neabejojame, kad mūsų šalis, mūsų kraštas yra gražus su savo natūralia bei žmonių išpuoselėta gamta, mūsų liaudies meistrų kūryba, mūsų mokinių išlavintais meniniais sugebėjimais, puikiomis užsienio kalbos žiniomis, mūsų žmonių svetingumu. Gal todėl mes ir išgirdome tiek daug susižavėjimo šūksnių, kurių kitose šalyse buvo mažiau.

Išsiskirdami sakėme vieni kitiems: „Iki pasimatymo rudenį Prancūzijoje!“

Esame dėkingi Alytaus miesto savivaldybei, AB „Alita“ generaliniam direktoriui Vytautui Junevičiui, AB „Skirnuva“ generaliniam direktoriui Algirdui Stasiukynui, UAB Iris vadovui Algirdui Navickui, AB „Parama“ direktoriui Kęstučiui Muliuoliui, AB „Marisa“ vadovui Virginijui Jaruševičiui už finansinę paramą ir Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos bendruomenei, padėjusiai surengti tarptautinį susitikimą Alytuje.

Projekto dalyvės:
LORETA MAZĖTYTĖ,
matematikos ir IT mokytoja metodininkė,
ALDONA BUTRIMANSKIENĖ,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla

Parašykite komentarą