Gamtosauginių mokyklų programa

Nuo 2009 m. sausio mėnesio mokykla dalyvauja GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOJE

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE — Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinis fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

2000 metais Lietuvos Žaliųjų Judėjimas(LŽJ) tapo šio fondo nariu, kuriam Lietuvoje patikėta administruoti ir koordinuoti nuo 2004 metų Gamtosauginių mokyklų programą.

Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą, sudaro galimybes integruoti gamtosaugą į mokomuosius dalykus. Turime galimybes:

1. Pagerinti mokyklos aplinką;

2. Auginti ekologinį pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą per dalyvavimą programoje;

3. Skatinti sąmoningumą aplinkai;

4. Įtraukti vietinę bendruomenę;

5. Sumažinti šiukšles ir atliekas;

6. Sutaupyti pinigų saugant vandenį ir energiją;

7. Užmegzti ryšius su kitomis gamtosauginėmis mokyklomis;

8. Įgyti tarptautinį prestižą.

Gamtosauginių mokyklų programos tikslas – siekti, kad mokykla būtų gamtosauginio sąmoningumo židiniu vietos bendruomenėje. Mokyklos bendruomenė pati įvertina savo poreikius, nustato prioritetus, pati nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, kad pagerėtų aplinka ir būtų įtvirtinti aplinkosauginiai įgūdžiai. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

2010, 2011, 2012, 2013 metų balandžio mėnesį Gamtosauginių mokyklų programos tarybos sprendimu gimnazija buvo apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.

Valentina Petraškienė, gimnazijos gamtosauginės programos koordinatorė, vyr.biologijos mokytoja


Parašykite komentarą