Gamtosauginė konferencija „Gamta – visų namai”

2010 m. gegužės 27 dieną mūsų mokykloje įvyko gamtosauginė konferencija „Gamta – visų namai“, kurioje svečiavosi Alytaus miesto savivaldybės apsaugos skyriaus vedėja V. Mačernienė ir Alytaus Žaliųjų skyriaus „Griaustinis“ atstovai D. Silvanavičienė ir p. Gramauskas.

Konferencijos metu Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorė, biologijos – chemijos mokytoja, jaunųjų gamtosaugininkų būrelio vadovė Valentina Petraškienė pristatė veiklos ataskaitą, o jaunieji gamtininkai supažindino visus konferencijos dalyvius su:

1. Palyginamojo audito rezultatais;

2. Projektu „Akmuo, vanduo, gėlė“ ir pristatė ekologinės stoteles „Akmuo“, „Mokytojas K. Klimavičius“, „Biologijos kabineto gėlės“;

3. Gamtotyriniu darbu „Mokyklos aplinkos oro užterštumo nustatymu kerpių metodu“;

4. Jaunųjų ekologų ir gamtosaugininkų darbų akimirkomis.

Ponia Dangirutė Silvanavičienė mokyklai įteikė Žaliają vėliavą ir tarptautinį sartifikatą, o mokyklos direktorius Virginijus Skroblas – padėkas ir asmenines dovanėles labiausiai nusipelnusiems mokiniams ir mokytojams: M. Baltuškonytei, T.Balynui, D. Mikalonytei. Ponia V. Mačernienė už gamtosauginę veiklą, siekiant Žaliosios vėliavos apdovanojo mokyklos direktorių V. Skroblą, pavaduotojas R. Baubonienę, D. Dragūnienę, I. Girčienę ir jaunųjų ekologų bei gamtosaugininkų būrelių vadoves O. Buinevičiūtę ir V. Petraškienę.

10d klasės mokinė, jaunųjų gamtosaugininkų būrelio narė

Kristina Misiūnaitė

Parašykite komentarą