Įprotis

  Prieš įjungdamas darbe kompiuterį, kaskart perskaitau eilėraštį. Tai verčia galvot apie nevienadienius  dalykus. Aplinkui pernelyg daug informacinių technologijų, bet mažai tikros informacijos… Daug rašančių, bet mažai literatūros…

Tą patį darau ir išjungdamas kompiuterį…

Parašykite komentarą