Išeivijos poetai: jautrūs ir valdingi

Antradienio popietę Jonyno memorialiniame muziejuje apsilankę poezijos mylėtojai galėjo gerėtis Olitos Dautartaitės skaitoma išeivių rašytojų poezija – sodrus iš sielos gelmių sklindantis aktorės balsas virpino lietuviškos žemės mylėtojus. Ne sykį savomis akimis menamuosius mačiusi Olita supažindino su Liūnės Sutemos, jos brolio Henriko Nagio bei Bernardo Brazdžiono asmenybemis, dalijosi bendravimo patirtimi. „Gera prisiminti griežtą Brazdžionį – jo žodis visada buvo paskutinis. Kartą organizavau   įvairių poetų kūrybos vakarą. Pati ją vedžiau. Žiūriu, ateina Bernardas. Pamaniau pasveikins, paspaus ranką, o jis „Kolega, antraeiliu poetų kūrybą perskaitei geriau nei mano.“ Sakau „Poete, pas mane nėra antraeilių kūrėjų.“ Jis tik akis išpūtė“, – prisiminimų skrynią atvėrė Olita. Taip pat aktorė papasakojo, jog Liūnės Sutemos slapyvardis atitiko jos asmenybę. „Net plaukų aureolėje, veide bei stovėsenoje galėjome atsikriti ją – tylia ir drovią. Vieni poetai skęsta savo kūrybos spinduliuose, kiti talentingi, treti tokiais nori būti, o Liūne nesiekė nieko panašaus“, – įspūdžiais dalinosi poetė.

Štai tokius mūsų išeivijos poetus Nagį, Sutemą bei Brazdžionį pristatė aktorė Olita Dautartaitė. Tokius, kuriuos galbūt matėme tik per jų portretus ar nuveiktus darbus. Muziejuje turėjome galimybė susipažinti su jais ir pro jų gyvenimo supratimo atspinti – poeziją.

Parašykite komentarą