Prasmingas organizacijų bendradarbiavimas

Vasario 11 dieną Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos Valančiukų ir Kudirkaičių organizacijų nariai susirinko paminėti Vasario 16-osios dienos. Kartu su Lietuvos Atgimimu į gyvenimą grįžo daug žmonių vardų, istorinių įvykių. Grįžo ir Didysis Varpininkas dr. V.Kudirka, kurio žodžiai „Kelkite, kelkite, kelkite“ nuskambėjo renginio pradžioje. “. Dabar, kai vis dažniau susimąstome, kas mes, iš kur mes ir kur einame, neprarado prasmės V.Kudirkos žodžiai, pasakyti pirmajame „Varpo“ numeryje: „ Meskime grūdą po grūdo ant tautiškos dirvos, nors negreit ir palengva, išaugs gražūs, sveiki javai, nes dirva yra išsigulėjusi ir seniai jau sėklos laukia“.

Pirmieji pasirodė Valančiukai. Būrelio vadovė mokytoja Edita Janulevičienė pristatė Valančiukų veiklą: „ Dirbam kaip Valančius – tautos labui“. Mokiniai iškilmingai skelbė savo organizacijos šūkį: „Nepriklausomą Lietuvą mes tik regėjom, tačiau jos istoriją giliai į širdį įsidėjom“. Jaunieji organizacijos nariai pristatė savo laikraštuką, kuriame populiarinamos Valančiaus idėjos, jį padovanojo Kudirkaičiams ir jų vadovei mokytojai Elvyrai Kamarauskienei. Valančiukai didžiuojasi ir savo vėliava, kuri yra geltonos spalvos su ąžuolo lapu, simbolizuojančiu stiprybę, nepriklausomybės tvirtumą.

Kudirkaičiai visiems papasakojo apie Vasario 16-osios dienos svarbą Lietuvai. Lietuvos Taryba, pasirašiusi Lietuvos Nepriklausomybės aktą, buvo išrinkta Vilniaus Konferencijoje 1917 metais rugsėjo 18 – 22 dienomis. Jai pirmininkavo Jonas Basanavičius. Nepriklausomybės klausimą iškėlė Antanas Smetona. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos Taryba pareiškė, kad „ skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis

Kudirkaičiai pasidžiaugė ir tuo , kad organizacija turi bendrą visos Lietuvos Kudirkaičių laikraštį „ Varpo gausmas“. Jame gausu straipsnių aktualiomis temomis.

Išklausę įdomių pasakojimų ir pasisėmę naujų žinių, Valančiukų ir Kudirkaičių organizacijų nariai šypsodamiesi nusifotografavo kartu. Tikimės daugiau tokių gražių ir nuoširdžių minėjimų mūsų šaunioje mokykloje!

Karolina Miliauskaitė, II c g klasės mokinė, žurnalistų būrelio narė

Parašykite komentarą