Paskelbtas rašinių konkursas I-IV gimnazijos klasių mokiniams

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija kartu su Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriumi organizuoja Alytaus miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rašinių konkursą, skirtą Alytaus mokytojų seminarijos įkūrimo 70-mečiui paminėti, kuris skatina mokinius domėtis Alytaus krašto švietimo istorija, iškilių pedagogų gyvenimu, asmenybėmis.

Trijų geriausių rašinių autoriai abiejose amžiaus grupėse bus apdovanoti asmeninėmis dovanomis ir diplomais. Jie taip pat bus pakviesti į iškilmingą Alytaus mokytojų seminarijos (pedagoginės mokyklos) įkūrimo 70-mečio minėjimą 2011 m. spalio 14 d. Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus.

Rašinius konkursui galima siųsti paštu arba atnešti į Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos raštinę nuo 2011 m. kovo 15 d. iki gegužės 16 d.

Rasinio konkurso nuostatai

Parašykite komentarą