Sveikiname

Gegužės 24 d. III g g kl. mokinė Rugilė Jatkauskaitė dalyvavo tradiciniame moksleivių poezijos skaitymo festivalyje „Augame kartu su eilėraščiu“, į kurį susirinko talentingi eilėraščius rašantys vaikai iš visos Lietuvos. Skaitymai vyko Vilniuje Rašytojų namuose. Dalyvavo 45 mokiniai iš įvairių Lietuvos vietovių. Buvo išrinkti 5 mokinių eilėraščiai, kurie bus išspausdinti kultūros gyvenimo žurnale jaunimui „Pašvaistė“. Tarp jų pateko ir Rugilė Jatkauskaitė.

Rytas saulės prospekte

Sumišęs žvilgsnis,
šypsnis,
mirksnis
ir saulės žaismas tarp langų,
jos juokas aidi prospektu
šlapiu
apsnūdusiu, nykiu

Atmerkęs tu sunkias akis,
palikęs sapno jau viltis
žadėtas,
netesėtas;
Tu vilsies, kad diena štai ši
dar bus verta,
neužmiršta…
Skaisti šviesa
ar jos migla
prilygs rytiniam perone

Šaltu,
kaltu,
nesuvaidintu dar žvilgsniu,
tu seksi savo rankos mostą,
pamiršęs visą miego juostą,
išvirsi tu iš lovos žemėn…
į šaltą…
kaltą…
nesuvaidintą dar rytų,
bemiegių mėnesio naktų…

Ir saulės šypsnis tarp langų,
jos juokas aidi prospektu…
tyliai…
tyliai…

2011-05-10

Aldona Butrimanskienė

Parašykite komentarą